Eerste vrouwelijke apenpokkenpatiënt in ons land vastgesteld

Eerste vrouwelijke apenpokkenpatiënt in ons land vastgesteld
Foto AFP

Aangezien het om een zeer recent geval gaat, zijn er nog niet meer details bekend. Sciensano gaat er wel van uit dat de vrouw vermoedelijk werd besmet door seksueel contact.

In heel het land zijn tot nog toe 546 bevestigde gevallen geregistreerd. Met uitzondering van de eerste vrouwelijke patiënt gaat het om mannen tussen 16 en 71 jaar oud, waarvan de helft ouder is dan 37. Van de bevestigde gevallen werden 28 personen in het ziekenhuis opgenomen, geen enkele patiënt moest echt worden overgebracht naar de dienst intensieve zorg en er is ook nog geen sprake van een overlijden in ons land.

«Het aantal besmettingen lijkt wel af te toppen», aldus Catry. «De komende weken zullen moeten uitwijzen of er een stagnatie dan wel een daling is.»

Vaccinaties

De twaalf hiv-referentiecentra in ons land hebben van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de opdracht gekregen om de personen die zich in de doelgroepen bevinden persoonlijk uit te nodigen en «maximaal» te vaccineren tegen eind volgende week.

Het gaat dan meer bepaald om de groep mannen die seks hebben met mannen en die hiv+ zijn of ’PrEP’ krijgen, een behandeling om hiv te voorkomen, en die minstens twee soa’s hadden het voorbije jaar. Voorts zullen ook mannelijke en transgender sekspersonen persoonlijk uitgenodigd worden, net als personen met immuunstoornissen en een hoge kans op infectie. Een laatste, kleine groep betreft laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt.

Voor de eerste groep worden 1.500 vaccins opzijgezet. Daarnaast worden 800 vaccins gereserveerd voor mannelijke sekswerkers en nog eens 500 vaccins voor personen die een hoogrisicocontact hebben gehad.

Daarnaast maakte de minister ook bekend dat vanaf morgen/donderdag vier organisaties voor sekswerkers ook de vaccinatie mogen organiseren. Het gaat om Ghapro, Pasop, Alias en Espace P. Dat moet toelaten om deze moeilijke doelgroep zo veel mogelijk te bereiken.

Alle groepen zullen enkel een eerste dosis van het vaccin krijgen. Enkel personen met een immuunstoornis zullen na vier weken ook een tweede dosis toegediend krijgen.

«De bedoeling is om ieder vaccin zo nuttig mogelijk te gebruiken», stelt Stefaan Van Der Borght, de voorzitter van de Risk Management Group (RMG).

Tot nog toe werden, volgens schattingen van de minister, 300 à 400 vaccins toegediend in ons land.