«Door klimaatverandering is droogte in de zomer minstens 20 keer waarschijnlijker»

«Door klimaatverandering is droogte in de zomer minstens 20 keer waarschijnlijker»
Foto Unsplash

Zo’n droogte op land, die Europa, China en de Verenigde Staten heeft getroffen, zal met het huidige klimaat waarschijnlijk eens om de 20 jaar voorkomen ten opzichte van eens om de 400 jaar of minder zonder opwarming, zeggen onderzoekers van de World Weather Attribution, een netwerk van onderzoekspioniers in het toeschrijven van extreme gebeurtenissen aan klimaatverandering.

De droogte deze zomer heeft verschillende Europese landen getroffen, met name Frankrijk, met droogstaande rivieren en beperkingen in bepaalde gebieden. Bepaalde delen van de VS en China kregen het ook zwaar te verduren.

De gevolgen waren voelbaar in de landbouwsector, met mindere oogsten en mogelijke effecten op de toch al hoge inflatie. De situatie werkte ook bosbranden in de hand en verstoorde de stroomproductie, vooral waterkracht en kernenergie.

Agrarische droogte

De kans op het gebrek aan bodemvocht in de wortelzone, het deel van de bodem één meter onder de grond waar planten water halen voor hun voeding, is verhoogd met een factor van «minstens 20». Wanneer die zone wordt aangetast, spreken we van een «agrarische» of «ecologische» droogte.

De waarschijnlijkheid voor een gebrek aan vocht in de bodem aan de oppervlakte (de bovenste 7 centimeter) is verhoogd met een factor van «minstens 5».

«Maar zoals meestal het geval is voor moeilijk te observeren hoeveelheden, zijn de exacte cijfers onzeker,» waarschuwen de auteurs. «De schattingen van de invloed van klimaatverandering in de studie zijn conservatief: de werkelijke invloed van menselijke activiteiten is waarschijnlijk groter.»