Dit is waarover de Belg zich het meeste zorgen maakt

Dit is waarover de Belg zich het meeste zorgen maakt
Foto Unsplash

Uit de resultaten van de Eurobarometer - gebaseerd op een bevraging van ruim 1.100 landgenoten begin 2022, - blijkt dat de Belg vooral wakker ligt van de prijsverhogingen, inflatie en kosten van levenonderhoud (40 %) en van de energievoorziening (28 %). Die twee bekommernissen zijn ook elk met 19 procentpunten gestegen tegenover de vorige bevraging. De grootste bekommernissen van toen - het milieu en klimaat en de staatsschuld - vallen fors terug naar respectievelijk 19 % en 15 %.

Het milieu en de klimaatverandering wordt door dezelfde Belgische ondervraagden wel nog steeds gezien als het belangrijkste probleem waar de EU het hoofd moet aan bieden. België zit daar met 36 % ook duidelijk boven het EU-gemiddelde van 26 %.

Vertrouwen blijft

Uit de Eurobarometer blijkt verder dat het vertrouwen van de Belg in de regionale en lokale overheden stabiel blijft (59 %), maar dat het vertrouwen in het federale parlement (40 %) en de Belgische regering (37 %) verder daalt. Ook het vertrouwen in de EU daalt licht naar 46 % van de ondervraagden. Toch vindt de overgrote meerderheid van de Belgen (73 %) dat er meer beslissingen moeten genomen worden op Europees niveau.

Wat de aanpak van de coronacrisis betreft, zegt meer dan de helft van de Belgen (55 %) tevreden te zijn over de maatregelen die de federale regering heeft genomen. Bijna zeven op de tien ondervraagden (69 %) bestempelt de beperkende maatregelen ook als terecht. Zowat negen op de tien ondervraagden (89 %) verklaren vertrouwen te hebben in het medisch- en gezondheidspersoneel. Dat is een pak meer dan het EU-gemiddelde van 78 %.