Dierenasielen krijgen 1,7 miljoen euro: «Veel dierenleed voorkomen»

Dierenasielen krijgen 1,7 miljoen euro: «Veel dierenleed voorkomen»
Foto Unsplash

Dierenasielen steunden tot voor kort vaak enkel op vrijwilligers en eigen fondsenwerving, maar daar kwam tijdens het coronajaar 2020 verandering in toen elk erkend dierenasiel voor het eerst een eenmalige ondersteuning kreeg van 3.000 euro. Sinds 2021 biedt Vlaanderen aan dierenasielen structurele financiële steun, die vorig jaar voor de eerste keer werd uitbetaald. Toen ging het om 1,2 miljoen euro.

Dit jaar krijgen zo’n 138 erkende asielen deze zomer in totaal 678.000 euro uitbetaald. In ruil vraagt de regering dat ze onder meer gebruik maken van het gratis aangeboden beheerprogramma AnimalShelter en hun dieren samenbrengen op de website www.adopteereendier.be. «Zo krijgen alle Vlamingen die een dier willen adopteren een duidelijk overzicht van alle dieren die in asielen wachten op een warme thuis», klinkt het. Daarnaast wordt er ook nog ruim 1 miljoen euro uitgetrokken voor de zorg die de asielen dragen voor dieren die in 2021 in beslag genomen werden.

«De laatste jaren maken we in Vlaanderen stap voor stap werk van een volwaardig en volwassen Dierenwelzijnsbeleid. Het was dan ook een logische stap om de dierenasielen structureel te ondersteunen. De vrijwilligers in de asielen voorkomen heel veel dierenleed», verklaart Weyts. De minister hoopt om, in samenspraak met de dierenasielen zelf, het financieringsmechanisme nog verder te verbeteren.