De Lijn telt passagiers met 3D-camera's en wifidetectie

De Lijn telt passagiers met 3D-camera's en wifidetectie

De gegevens die de nieuwe technologie oplevert, zullen vergeleken worden met de registratie van MOBIB-kaarten. Dat is nodig, want niet elke reiziger scant zijn kaart bij opstap. Bedoeling is om het systeem begin 2018 te testen op 15 voertuigen. Nadien volgt een mogelijke uitbreiding naar 150 voertuigen.

MOBIB-kaart

Discussies over het aantal reizigers bij De Lijn en de manier waarop die reizgers geteld worden zijn zo oud als De Lijn zelf. Jarenlang werd de komst van de elektronische chipkaart, de MOBIB-kaart, gezien als een manier om die discussie definitief te beslechten. Maar ook dat is geen waterdicht telsysteem. Zo zijn er altijd reizigers die bij het opstappen hun kaart vergeten te scannen of reizigers die kiezen voor sms-ticket of digitaal m-ticket.

Smartphones

Per deur komt er een 3D-camera, dus twee tot drie camera's per voertuig. Verder krijgen de voertuigen sensoren die wifisignalen capteren. Die signalen komen van de smartphones van de instappende reizigers. Bedoeling is om de gegevens van de gescande MOBIB-kaarten te koppelen aan de gecapteerde wifisignalen en de informatie van de 3D-camera's. Door deze gegevens te vergelijken en te kalibreren, wil De Lijn komen tot een nauwkeurige telling van het aantal reizigers op het voertuig. Op basis van die gegevens kan de vervoersorganisatie haar aanbod precies afstemmen op de vraag.