De Croo over energiecrisis: «We kunnen sprong van 20 jaar maken»

De Croo over energiecrisis: «We kunnen sprong van 20 jaar maken»
Belga / L. Dieffembacq

De Croo herhaalde dat er een plafond moet komen op de energieprijzen, maar daarvoor kijkt hij naar Europa en de bijeenkomst van de ministers van Energie komende vrijdag. Intussen moeten er tijdelijke maatregelen komen voor zowel de burgers als de ondernemers. «We kunnen geen bedrijven overkop laten gaan door ontsporende facturen», benadrukte de premier. Hij verwees naar de vergadering van maandag van de verschillende regeringen van het land en de sociale partners.

Maar de eerste minister kijkt niet enkel naar de overheid om maatregelen te nemen. Hij verwees naar de toplui van twee grote banken die de mogelijkheid opperden om tijdens de wintermaanden de hypotheekaflossingen te verlagen, zodat de energiefacturen betaald kunnen worden.

Overwinsten energiebedrijven

Wat de overwinsten van energiebedrijven betreft, wil De Croo de repartitiebijdrage die vandaag geldt voor de nucleaire sector verbreden naar andere sectoren zoals de windenergie. Die bijdrage zou ingezet worden om de kmo’s en de middenklasse te helpen. De maatregel ligt ook op tafel bij Engie, los van de onderhandelingen over de verlenging van de twee jongste kerncentrales.

Wat de verlenging betreft van de twee kerncentrales die in de komende maanden zouden stilgelegd worden, vond De Croo dat het debat eerlijk gevoerd moet worden. «Je kan zo’n complex dossier niet beperken tot twee kerncentrales», aldus de premier. «Laat ons eerst uitvoeren wat de regering beslist heeft.»