Bloedonderzoek naar PFOS-vervuiling bij 800 personen in Zwijndrecht start op 15 juli

Bloedonderzoek naar PFOS-vervuiling bij 800 personen in Zwijndrecht start op 15 juli
Belga / E. Lalmand

De bloedonderzoeken zullen zo’n zes weken duren. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne staat in voor de bloedafnames, die zullen plaatsvinden in de sporthal van Zwijndrecht. Deelnemers moeten minstens 12 jaar oud zijn en er wordt gezorgd voor een spreiding op het vlak van leeftijdscategorieën en woonafstand tot de fabriekssite. Er mag slechts één persoon per gezin deelnemen en er wordt voorrang gegeven aan zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Achthonderd personen zou overeenkomen met zowat zeven procent van de bevolking die binnen de 3 kilometer rond 3M woont.

Stoffen in lichaam

«Met deze bloedonderzoeken willen we meer inzicht verwerven in de verspreiding van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de regio en in welke mate omwonenden blootgesteld zijn geweest en de stoffen zich hebben opgestapeld in het lichaam», zegt Vlaams minister voor Welzijn en Gezondheid Wouter Beke (CD&V). «Het bloedonderzoek zal dienen voor een evaluatie van de voorzorgsmaatregelen en is ook een voorbereiding voor een meer diepgaand biomonitoringsonderzoek dat in het najaar zal starten.»

Zorg en Gezondheid benadrukt dat de resultaten van het bloedonderzoek geen inschatting van het persoonlijke gezondheidsrisico van iemand die een staal liet afnemen toelaten, al krijg je wel je persoonlijke resultaten te zien. Het bloedonderzoek is vooral bedoeld om bijkomende inzichten op te leveren op groepsniveau. De resultaten worden midden oktober verwacht.