«Blijven inzetten op preventie van zelfdoding blijft van levensbelang»

«Blijven inzetten op preventie van zelfdoding blijft van levensbelang»
Syda Productions

De voorbije decennia zette de Vlaamse overheid in samenwerking met tal van partners sterk in op suïcidepreventie. Dat leverde volgens het VLESP resultaat op. Zo werd het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, dat liep van 2012 tot 2020, positief geëvalueerd en daalden de suïcidecijfers met bijna een derde in de voorbije twintig jaar. De cijfers tonen volgens het VLESP echter ook aan dat er nog steeds drie suïcides per dag zijn.

Preventie

Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook dit jaar heeft het VLESP en zijn partners een aantal acties gepland om de preventie van zelfdoding onder de aandacht te brengen. «Het blijven inzetten op de preventie van zelfdoding blijft van levensbelang. Ontzettend veel mensen worden geconfronteerd met zelfdoding of zelfmoordpogingen in hun nabije omgeving en toch blijft praten over zelfmoord een taboe», benadrukt het VLESP.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.