Bijna 1 op de 5 Vlamingen vindt het ‘niet kunnen’ dat twee mannen hand in hand over straat lopen

Bijna 1 op de 5 Vlamingen vindt het ‘niet kunnen’ dat twee mannen hand in hand over straat lopen

De vierhonderd bevraagde lgtbq+-personen geven aan zich dubbel zo vaak ongelukkig te voelen dan hetero personen. Een op de drie zegt dat ze door hun seksuele geaardheid of genderidentiteit beperkt zijn in hun kansen in de samenleving. Slechts de helft voelt zich veilig om hun geaardheid of genderidentiteit duidelijk te tonen.

Kwart heeft probleem met adoptie

Er werd ook bij duizend Vlamingen gepeild naar hun houding tegenover de lgtbq+-gemeenschap. Op een abstract niveau blijken de meesten heel tolerant: 89 procent vindt dat iedereen zijn seksuele geaardheid vrij moet kunnen uitdrukken. Maar als de vragen concreet worden, verandert bij sommigen de stemming. Bijna één op de vijf vindt het ‘niet kunnen’ dat twee mannen hand in hand over straat lopen, voor vrouwen is dat ‘slechts’ één op 10. Verder heeft bijna een kwart een probleem met adoptie door een koppel van hetzelfde geslacht.

‘Modeverschijnsel’

Daarnaast vindt maar liefst 24 procent dat de aanvaarding van trans personen te ver gaat in ons land, 44 procent vindt het een brug te ver dat je X kunt aanduiden als gender op je paspoort en 25 procent noemt het een ‘modeverschijnsel’. Minder dan de helft van de Vlamingen (40 procent) zegt dat hun kind volledige steun zou krijgen als ze zouden aangeven van geslacht te willen veranderen.

«Raakt aan kern samenleving»

Volgens Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) liggen de cijfers in het verlengde van eerdere onderzoeken. «Het zijn cijfers om stil van te worden, maar verbazen doen ze niet», klinkt het. «Holebi’s voelen zich vandaag de dag te vaak niet veilig op straat en zijn dat te vaak eenvoudigweg ook niet», dixit Somers.. «Angst om hand in hand te lopen over straat omwille van je geaardheid, dat raakt aan de kern van onze samenleving: de vrijheid om te zijn wie je bent.»

De minster verwijst daarom naar eerdere initiatieven, onder meer na overleg met het middenveld. Zo werden «safe spaces» opgericht, virtuele en fysieke plaatsen waar slachtoffers geholpen kunnen worden. De organisaties Wel Jong en Çavaria ontvingen er een half miljoen euro voor.Ook is er een samenwerking met de lokale besturen om het probleem zelve aan te pakken in de samenleving, het ‘Plan Samenleving’. Het gaat om 24 projecten «om van onze straten, pleinen en cafés een veilige plek te maken, waar elke burger zichzelf kan zijn» met onder meer een project rond straatintimidatie.