Belgische jongeren kopen meer namaakproducten in vergelijking met de rest van Europa

Belgische jongeren kopen meer namaakproducten in vergelijking met de rest van Europa
Foto Unsplash

In totaal gaf iets meer dan de helft van de Europese jongeren (52 procent) aan dat ze het afgelopen jaar, bewust of onbewust, een of meerdere namaakproducten kochten. Het gaat hierbij voornamelijk over kleding, schoenen, elektronica en cosmetische producten. Zo’n 37 procent van hen deed dit bewust. Daarnaast worden jongeren ook vaak slachtoffer van misleiding en kopen ze onbewust namaakproducten.

Minder illegale content

De enquête vroeg ook of Europese jongeren veel gebruik maken van illegale content. Daaruit blijkt dat 60 procent van de jongeren beweert geen illegale content te gebruiken. Dit is een stijging tegenover 2016, toen 40 procent dat aangaf, en 2019, toen 51 procent dat beweerde. De EUIPO ziet dus een duidelijk dalende trend bij het gebruik van illegale content.

Toch, blijkt uit de enquête, blijft online piraterij een «hardnekkig fenomeen». Zo’n 21 procent van de jongeren gaf toe in het laatste jaar bewust illegale content te hebben geconsumeerd. Slechts 12 procent van hen deed dit per ongeluk. Hier gaat het vaak om films (61 procent), tv-series (52 procent) en muziek (36 procent).

«De resultaten bevestigen de trend die bij de vorige edities werd waargenomen en bieden diepgaander inzicht in de opvattingen en instellingen die leven onder de jonge bevolking. In het kader van de huidige opmars van elektronische handel en digitale consumptie geeft de toename van het aandeel al dan niet doelbewust gekochte namaakgoederen aanleiding tot bezorgdheid. Daarnaast blijft piraterij een taai probleem, ook al geven jonge consumenten steeds vaker de voorkeur aan content uit legale bron», zegt EUIPO-directeur Christian Archambeau.

Invloed van anderen

Illegale content en namaakgoederen blijven populair onder jongeren door hun prijs en beschikbaarheid, maar ook de invloed van familie en vrienden neemt meer toe. Ook het gemak waarmee namaakgoederen en illegale content op het internet te bestellen zijn, speelt een grote rol.

Tegelijk geven jongeren aan dat er ook factoren zijn die hen tegenhouden om namaakgoederen of illegale content te consumeren. Jongeren zien vooral af van de aankoop van zulke producten uit vrees voor cyberfraude en cyberdreigingen. Ook zijn steeds meer jongeren zich bewust van de negatieve invloed van dit soort gedrag op de mileu en de maatschappij.