App met info over verkeershinder voor fietsers is meer dan 5.000 keer gedownload

App met info over verkeershinder voor fietsers is meer dan 5.000 keer gedownload
Foto AFP

We zijn zeker tevreden met het cijfer van 5.000 downloads», zegt Wies Callens, woordvoerder van de Fietsersbond. «Het toont dat er al veel mensen gebruik maken van de app. Het mag van ons de komende weken nog een stukje verhogen.»

Verkeersoverzicht

Fietsers kunnen op de app via enkele klikken obstructies en hinder op wegen melden, zoals bijvoorbeeld werken, een slecht functionerend verkeerslicht of een gladde straat. VRT NWS neemt de interessante meldingen eruit, en deelt ze mee in haar verkeersoverzicht. «Het idee achter de app is mensen bewust maken dat verkeersinformatie niet exclusief over auto’s moet gaan», zegt Callens. «En dat op zich is al een goede zaak: er gaat dankzij de app meer aandacht naar duurzame mobiliteit.»

In de toekomst wil de Fietsersbond de app verder ontwikkelen, zodat die ook meteen een alternatieve route voorstelt voor de gebruikers, wanneer iemand onderweg hinder ondervindt. Ook lokale overheden zouden meer betrokken moeten worden, zodat zij de gegevens kunnen gebruiken, ook als die niet in de radiobulletins van VRT NWS worden meegedeeld. De bond wil tot slot dat werken ook op voorhand al kunnen worden doorgegeven aan de app, zodat fietsers de hinder al op voorhand kunnen inschatten. Al die nieuwigheden zouden er «op korte termijn» moeten bijkomen.