13,5 procent meer elektrotoestellen naar kringloopwinkels gebracht

13,5 procent meer elektrotoestellen naar kringloopwinkels gebracht
Foto Unsplash

In 2020, het eerste coronajaar, werden vooral kledingstukken en meubels aangeboden aan kringloopwinkels. In 2021 nam de hoeveelheid aangeboden tweedehandselektro toe met 13,5 procent. «Die positieve trend willen de hergebruikkoepels Herwin en Ressources samen met Recupel de komende jaren graag voortzetten», klinkt het. De gedeelde ambitie is om de hoeveelheid in kringloopwinkels ingezamelde elektrotoestellen de komende jaren met de helft te doen toenemen.

Bruikbare toestellen

Om dat doel te bereiken hebben Recupel en de sector een samenwerkingsovereenkomst gesloten, met een financiële stimulans in de vorm van een bijkomende vergoeding om het hergebruik van toestellen voor te bereiden. De partijen gaan ook na hoe ze de aanvoer van bruikbare toestellen kunnen verhogen, onder meer door beter voor te sorteren en bewarende beschermingsmaatregelen in te stellen. Alle kringloopwinkels zouden bovendien toegang moeten krijgen tot productdatabanken.