Nieuwe campagne moet fietsveiligheid verhogen

Fietser
Belga / L. Dieffenbacq

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) is een nieuwe campagne rond veilig fietsen gestart: vijfduizend campagneborden, verspreid over Vlaanderen, sporen automobilisten en fietsers aan om zich veilig te verplaatsen. Het eerste campagnebord is gisteren in Aarschot onthuld.

In een bevraging van de VSV uit 2019 verklaarde toen zowat 77% van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar gekomen waren door onveilig gedrag van automobilisten. Omgekeerd gaf 66% van de autobestuurders aan dat ze recent een gevaarlijke situatie met een fietser hadden meegemaakt.

Risicogedrag

Opvallend daarbij was dat hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteerde, hoe minder vaak de tegenpartij toegaf zich onveilig te gedragen. Zo verklaarde 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegaf wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zei 44% van de autobestuurders dat ze in het donker verrast werden door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegaf wel eens zonder fietsverlichting te rijden.

«Fietsers en automobilisten beseffen niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser», zegt Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV. «Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken.»

Hoffelijkheid

«Menselijk gedrag speelt een belangrijke rol bij fietsongevallen. Daar willen we fietsers en automobilisten met deze positieve hoffelijkheidscampagne bewust van maken», zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). «De campagneborden vragen met een vriendelijke en positieve ‘bedankt-knipoog’ aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers», legt Peeters verder uit. «Daarbij kan het gaan om automobilisten die afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden wanneer ze hen voorbijrijden. Maar evengoed gaat het over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.»

188 Vlaamse steden en gemeenten nemen deel aan de campagne.