Corona of niet, Batibouw gaat weer van start

Batibouw
Belga / N. Maeterlinck

Dat krijg je met een pandemie. Editie 2021 van Batibouw, die loopt van zaterdag 27 februari tot zondag 7 maart, zal volledig online plaatsvinden. De organisatoren hopen 200 exposanten en 150.000 bezoekers over de virtuele vloer te krijgen.

Vorig jaar kon er op de valreep nog een klassieke versie van de bekende Belgische bouw- en verbouwbeurs plaatsvinden vooraleer de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ingingen. Voor deze nieuwe editie hebben de organisatoren een online platform ontwikkeld waarop je alle informatie over de exposanten terugvindt en ook nog eens virtuele afspraken kan vastleggen.

Als eerste stap moeten bezoekers een (gratis) profiel creëren. Vervolgens krijgen ze de uitnodiging om hun project en hun noden uit de doeken te doen. Dat gebeurt via een ‘chatbot’ (een directe conversatie met een softwareprogramma) en aan de hand van sleutelwoorden. In functie van die gegevens ontvangen de bezoekers dan informatie over producten, oplossingen en merken. Ze kunnen dan rechtstreeks het gesprek aangaan met exposanten, via een videoconferentie of met tekstboodschappen. Bij de aangeboden informatie horen ook foto’s en video’s van de producten.

Exposanten en bezoekers zullen gedurende de hele bouwbeurs met elkaar kunnen communiceren, en de informatie die de professionals verschaffen blijft nog tot het eind van de maand maart beschikbaar op het online platform. «Het online platform van Batibouw 2021 werkt volgens dezelfde basisprincipes als de fysieke beurs», vertelt Frédéric Devos, directeur van de beurs. «We bieden bezoekers en exposanten de mogelijkheid om face to face met elkaar te praten, maar dan virtueel. Dat is meteen ook het grote verschil met een online zoekmachine.»

Digitalisering, out of the box en zuinig met water

De virtuele editie van Batibouw draait rond drie grote thema’s. Het eerste is de digitalisering die aan de gang is binnen de bouwsector. Daar gaat het onder meer over 3D-printen, een proces dat helpt om de verspilling van grondstoffen in te perken. Die worden namelijk vaak in te grote hoeveelheden besteld. 3D-betonprinters worden bijvoorbeeld steeds praktischer en doeltreffender. Als die op grote schaal ingezet worden, kan dat de komende jaren tot een ware revolutie leiden binnen de bouwsector. Dankzij applicaties die werken met virtual of augmented reality zal je bovendien elke fase van je project precies kunnen opvolgen.

Het tweede thema dat dit jaar in de kijker staat op Batibouw is flexibel wonen. Het komt erop neer dat je bouwt of verbouwt met mogelijke veranderingen van je familiale of professionele situatie in het achterhoofd, of dat je je leefruimte zo optimaal mogelijk wil inrichten. Sinds de gezondheidscrisis hebben veel gezinnen hun woonruimte moeten aanpassen om te beantwoorden aan de behoeften van het gezin. Vaak stappen ze daarbij af van eengezinswoningen en kiezen ze voor gemeenschappelijke huisvesting, merken de organisatoren van de beurs op. Ze wijzen er ook op dat een tuin of andere groene ruimte (een groene muur, een groen dak, enz.) meer dan ooit van belang is. Er duiken bovendien steeds vaker tuinkantoren op omdat de lockdown ervoor gezorgd heeft dat meer mensen telewerken.

Het derde en laatste thema betreft water, en met name de oplossingen die bestaan om er zo weinig mogelijk te verbruiken tijdens de bouwwerken of de vervaardiging van grondstoffen. Water geldt steeds meer als een schaars goed, en het is belangrijk om er zuinig mee om te springen, zowel vanuit ecologisch als financieel standpunt.

Praktische info: Batibouw 2021 is gratis en toegankelijk van zaterdag 27 februari tot zondag 7 maart, telkens van 10 tot 19 uur. Er staat ook een nocturne op het programma, op donderdag 4 maart tot 21 uur.

Steunmaatregelen en premies

Als je de energieprestatie van je woning wil verbeteren, kan je in grote lijnen een beroep doen op twee soorten premies: premies met variabele bedragen en premies met vaste bedragen. De eerste soort wordt berekend volgens de hoeveelheid energie die je bespaart met de werken die je laat uitvoeren aan je woning. Als je daar recht op wil hebben, moet je absoluut een audit laten verrichten voor en na de werken om de winst officieel te laten opmeten.

Premies met vaste bedragen worden dan weer toegekend op basis van de soort werken die je laat uitvoeren. Daarbij gaat het om forfaitaire bedragen of bedragen in functie van het aantal meter oppervlakte of in de lengte. Het is mogelijk om de twee soorten premies te combineren, met een plafond van 70% van de totale eindfactuur van de werken. Ook je inkomen speelt mee bij de toekenning van de premies. Er bestaan evenwel mogelijkheden om financiële steun te krijgen voor het deel van de werken dat niet gedekt wordt door de verschillende premies. Op regionaal vlak vind je heel voordelige systemen om geld te lenen, in bepaalde omstandigheden zelfs zonder rente.