Vlaamse universiteiten en hogescholen blijven tot eind februari in code rood: “Iedere vorm van perspectief valt weg”

Vlaamse universiteiten en hogescholen blijven tot eind februari in code rood:
Foto Belga

De huidige coronamaatregelen aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen blijven nog tot eind februari van kracht. “We kiezen nu voor stabiliteit, maar wel met een duidelijk perspectief”, aldus de minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “In plaats van kleine versoepelingen op de korte termijn, die misschien snel weer ingetrokken moeten worden, kiezen we om de inspanningen langer aan te houden, zodat we erna ingrijpender kunnen versoepelen.”

Afstandsonderwijs is in het Vlaamse hoger onderwijs al een tijdje de norm en dat blijft nog even het geval. Wel kunnen sinds 30 november enkele essentiële zaken fysiek georganiseerd worden als het echt noodzakelijk is of voor de meest kwetsbare studenten.

Zo kunnen er essentiële practica, stille studieplekken en campusmomenten georganiseerd worden voor studenten die daar echt nood aan hebben. Daarvoor mag echter maximaal 10% van de campuscapaciteit benut worden. Bovendien kunnen de universiteiten en hogescholen nog altijd strenger zijn.

Examens in veilige omstandigheden

Minister Weyts en de vertegenwoordigers van het hoger onderwijs hebben nu in overleg met de virologen beslist de maatregelen tot eind februari aan te houden. Dan vindt een nieuwe evaluatie plaats. Nu worden eerst de examens georganiseerd in veilige omstandigheden. Het tweede semester zal vervolgens opgestart worden in code rood. Ten vroegste vanaf maart kan er teruggeschakeld worden naar code oranje.

“Veel studenten en docenten hoopten op een snellere versoepeling, maar we willen geen jojo”, zegt Weyts. “Als we te snel versoepelen, dan moeten we die versoepelingen waarschijnlijk snel weer terugschroeven. Het is beter om nog wat langer op de tanden te bijten, zodat we dan daarna duurzaam kunnen versoepelen. De situatie is op dit moment nog altijd precair.”

Reacties van studenten

Op Twitter regent het ondertussen reacties van misnoegde studenten: “De hogescholen en de universiteiten bewijzen nog maar eens dat ze geen zak inzitten met het welzijn van de studenten.”

Rector van de UGent, Rik Van de Walle, reageerde ook op Twitter en stelde dat “we hier samen door moeten.”