Belgische werknemer is gemiddeld 21,6 dagen per jaar afwezig door ziekte

Foto Pexels

Als je de wettelijke vakantiedagen niet meerekent, blijft de Belgische werknemer vooral weg van het werk omwille van ziekte. Gemiddeld is dat 21,6 dagen per jaar. Vooral langdurige afwezigheid zit in de lift. Daarnaast blijkt dat vrouwen de zorg op zich nemen en mannen zich vaker verwonden op het werk.

Het onderzoek vond plaats tussen oktober 2018 en september 2019. 15.000 bedrijven, goed voor zo’n 150.000 werknemers, namen eraan deel.

Uit het onderzoek blijkt vooral dat het absenteïsme van Belgische werknemers nog steeds toeneemt. Ziekte blijft met voorsprong de belangrijkste reden voor afwezigheid. De Belgische werknemer is gemiddeld 21,6 dagen per jaar afwezig op het werk door ziekte. Dat is een stijging met maar liefst 2 dagen of 13% ten opzichte van 2014, toen de Belg nog gemiddeld 19 dagen per jaar ziek moest uitzitten.

Vrouwen blijken vaker afwezig dan mannen: zo’n 26 dagen per jaar, versus 18 dagen voor mannen. Ook leeftijd is een belangrijke factor. Vanaf 44 jaar zien we een forse toename van afwezigheid wegens ziekte (+62%), en doorheen de carrière zien we een constante stijging van het gemiddelde aantal ziektedagen per jaar.

Een week griep per jaar

Dit gemiddelde moet met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden, aldus
Partena Professional. Zo blijkt dat het aantal ‘ziektedagen betaald door de werkgever’ zeer stabiel blijft doorheen de carrière: zo’n 5 à 6 dagen per jaar. Vrouwen zijn met 6.63 dagen per jaar iets vaker ziek dan mannen (5 dagen).

«Eigenlijk kan je stellen dat een gewone werknemer een dikke week per jaar geveld is door ziekte – verkoudheden en griep, zeg maar. Die cijfers zijn zeer stabiel doorheen de hele carrière. Opvallend is dat de alleroudste werknemers (65+) zelfs het minst vaak afwezig zijn door ziekte», weet Wim Demey van Partena Profesional.

Vrouwen nemende zorgtaken op zich

De absenteïsmecijfers tonen bovendien dat het traditionele rollenpatroon in Belgische huishoudens stevig overeind blijft: zo nemen vrouwen opvallend veel meer verlof om zorgtaken op zich te nemen.

Tijdskrediet blijkt na ziekte de voornaamste reden om weg te blijven van het werk. Vrouwen (met zo’n 4 dagen per jaar) maken hier veel meer gebruik van dan mannen (1.64 dagen per jaar). Een zelfde verschil zien we bij vaderschapsverlof (gemiddeld 0,16 dagen per jaar) versus moederschapsverlof (gemiddeld 3,56 dagen per jaar). Het aantal dagen vaderschapsverlof per jaar is wel verdubbeld sinds 2014, wat erop kan wijzen dat mannen die vaker en langer opnemen.

Arbeidsongevallen zijn een mannenzaak

Staken is dan weer vooral een mannenzaak, net als arbeidsongevallen. Het afgelopen jaar spendeerden mannelijke werknemers gemiddeld 0,13 dagen aan stakingen, dubbel zoveel als vrouwen. In het algemeen staakt de Belgische werknemer de helft minder dan in 2014 (toen ze 0,29 dagen per jaar staakten).

Arbeidsongevallen kosten mannen gemiddeld 1,2 werkdagen per jaar, iets meer dan één werkdag dus. Vrouwen zijn gemiddeld een halve dag afwezig per jaar door arbeidsongevallen (0,6 werkdagen).