Er schuilt meer gevaar in huishoudelijke producten dan je denkt

Een propere keukenvloer, goed ruikend toilet en piekfijn kookvuur vinden we allemaal fijn. De producten die we daarbij gebruiken, leggen we in ons winkelkarretje zonder te beseffen dat ze irriterend of zelfs gevaarlijk kunnen zijn. Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, met dikwijls ernstige gevolgen. Vaak zijn kinderen, die in kleurrijke verpakkingen leuk speelgoed zien, het slachtoffer.

Door de coronacrisis en de bijbehorende behoefte om veelvuldig te poetsen en te ontsmetten, gaat het aantal ongelukken bovendien in stijgende lijn. Gemiddeld komen er nu bijvoorbeeld dubbel zoveel ongevallen met bleekwater en vijf keer zoveel ongevallen met handgel voor.

Door de coronacrisis en de bijbehorende behoefte om veelvuldig te poetsen en te ontsmetten, gaat het aantal ongelukken bovendien in stijgende lijn. Gemiddeld komen er nu bijvoorbeeld dubbel zoveel ongevallen met bleekwater en vijf keer zoveel ongevallen met handgel voor.

Alcoholgels: pas op voor vergiftiging

Alcoholhoudende handgels maken sinds kort deel uit van onze dagelijkse routine. Maar wist je dat je handen grondig wassen met water en vloeibare zeep even effectief is als het gebruik van handgel? Alcoholgels zijn immers niet zonder risico: door hun sterke concentratie kan zelfs een kleine inname al tot een ernstige vergiftiging leiden, zeker bij kinderen.

Laat kinderen dus enkel onder het toezicht van een volwassene alcoholhoudende handgels gebruiken. Is er geen water of zeep in de buurt is, dan biedt een handgel met minstens 70% alcohol een oplossing tegen bacteriën en virussen. Gebruik zeker geen brandalcohol of bleekwater om je handen te ontsmetten, deze producten zijn extra gevaarlijk!

Houd drie gouden regels voor ogen om ongelukken te vermijden:

  1. Bewaar ten eerste chemische huishoudproducten altijd buiten het zicht
    en het bereik van kinderen.
  2. Sluit de producten na elk gebruik onmiddellijk goed af.
  3. Lees altijd grondig het etiket voor gebruik en check de gevarensymbolen.

Wat te doen bij een ongeval met chemische huishoudproducten? Bel voor professioneel advies altijd meteen het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of consulteer lezenvoorgebruik.be/nl.