Op twee wielen naar het werk: waarom de fiets steeds meer pendelaars verleidt

Foto R.V

Dappere pedaalridders die de ochtendfiles verslaan op hun stalen ros, het gure herfstweer trotserend: je ziet ze steeds vaker. Slimmeriken, want pendelen met het stalen ros biedt tal van voordelen. Metro geeft tekst en uitleg.

Het coronavirus heeft de manier waarop we ons verplaatsen drastisch veranderd. Tijdens de lockdown daalde het aantal verplaatsingen met de auto en het openbaar vervoer fors, terwijl het aandeel van voetgangers en fietsers steeg.

Bovendien lijkt er als neveneffect van de pandemie een mentaliteitsswitch plaatsgevonden te hebben in de hoofden van de Belgen: volgens de verkeersbarometer van het verkeersinstituut Vias, die vier maanden geleden publiek gemaakt werd, overweegt de Belg om zijn aantal verplaatsingen te reduceren en van job te veranderen of te verhuizen om minder verre afstanden te moeten afleggen.

Ook vóór corona zat de fiets als werkvervoer al in de lift. Een jaar geleden bleek uit cijfers van hr-dienstenbedrijf Acerta dat meer dan 1 op de 10 werknemers (13,4%) in België voor de woon-werkrit geregeld de fiets van stal haalt. Dat waren er dubbel zoveel als in 2014. Door het succes van de e-bike is de gemiddelde gefietste woon-werkafstand op 5 jaar gestegen van 7,3 naar 9,4 km. De opmars van de fiets voor het woon-werkvervoer gaat gepaard met een daling van het autogebruik: tussen 2005 en 2017 daalde het (uitsluitend) gebruik van de auto volgens een enquête van de FOD Mobiliteit en Vervoer met 2,7% in België. De sterkste daling was merkbaar in Brussel, wat aangeeft dat de auto steeds minder wordt gebruikt in stedelijke gebieden.

Maar ook wanneer het coronavirus uitgeroeid zal zijn, zal het fietsverkeer verder toenemen, verwacht Fietsberaad Vlaanderen. Mensen die het fietsen herontdekten zullen misschien blijven fietsen, en voor anderen wordt de fiets een alternatief voor het openbaar vervoer. Dat merken ook de leasingmaatschappijen, waar het aantal aanvragen voor bedrijfsfietsen fors gestegen is.

Lokale overheden spelen op deze trend in door fietsers meer ruimte te geven. Dat is niet alleen goed nieuws voor de fietsers zelf, maar ook voor automobilisten: bij 10% minder autoverkeer dalen de files met ongeveer de helft.

Fiscale voordelen

Daarnaast genieten pedaleurs allerlei fiscale voordelen. Bijvoorbeeld: als je werkgever je een fiets ter beschikking stelt – een zogeheten ‘bedrijfsfiets’ – wordt dat niet als loon of ‘voordeel van alle aard’ beschouwd. Je betaalt dus geen belastingen of sociale bijdragen op de waarde van de fiets. Je mag een bedrijfsfiets ook gebruiken voor privéverplaatsingen zonder dat je erop belast wordt.

Als je met je eigen tweewieler naar het werk rijdt, mag je de kosten die je daarvoor moet maken inbrengen als beroepskosten. Als werknemer heb je automatisch recht op het algemene kostenforfait (‘wettelijk forfait’): een vast percentage dat automatisch afgetrokken wordt bij de berekening van je belastingen.

Daarnaast is er nog de fietsvergoeding: een kilometervergoeding die de werkgever geeft aan zijn personeelsleden die hun woon-werk-verplaatsingen geheel of gedeeltelijk met de fiets doen. De werkgever beslist zelf om die vergoeding al dan niet toe te kennen (tenzij de fietsvergoeding afgesproken is in een sectorale CAO) en bepaalt ook zelf de hoogte van dat bedrag. De fietsvergoeding is vrijgesteld van belasting tot 0,24 euro per afgelegde kilometer (aanslagjaar 2020). Zolang het bedrag van de fietsvergoeding niet hoger is, betaal je er geen belastingen of sociale bijdragen op. Waar wacht je dus nog op? Laat je auto staan en bike to work!

Wil je weten hoe het gesteld is met jouw kennis van de snelheidsbeperking en andere regels uit het verkeersreglement? Doe dan mee aan De Grote Verkeersquiz en maak kans op een prijs uit de fantastische prijzenpot.

https://degroteverkeersquiz.be/

Dit artikel wordt u aangeboden door Touring.