Unizo misnoegd over verstrengingen: “Brusselse cafés betalen gelag falende strijd tegen corona”

Foto Belga / H. Kaghat

De Brusselse cafés “betalen het gelag van de falende strijd tegen corona in het hoofdstedelijk gewest” en van “enkele Brusselaars die zich niet aan de regels houden”. Dat zegt Unizo Brussel, daags nadat de Brusselse regering besloot om de cafés een maand te sluiten om de verspreiding van het virus in te dammen.

De regering slaagt er niet in om de bevolking beter te sensibiliseren, zegt Anton Van Assche, coördinator van de Unizowerking in Brussel, in een persbericht.

“Meer selectief ingrijpen”

‘De Brusselse regering had selectiever te werk moeten gaan en zich moeten richten op de klanten die zich niet aan de regels houden of de ondernemers die de maatregelen niet respecteren’, zegt Van Assche. De Brusselse overheid blijft volgens hem in gebreke qua controle en sanctionering en contacttracing. ‘Het valt te vrezen dat het virus zich nu meer en sneller zal verspreiden via bijeenkomsten waar geen controle mogelijk is.’

Omzetverlies

Compensatiemaatregelen als tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht volstaan volgens de ondernemersorganisatie helemaal niet om het omzetverlies te compenseren. Daarom vraagt Unizo Brussel dat de gewestregering bijkomende steunmaatregelen beslist en een geplande steunmaatregel rond handelshuur uitvoert.