Nationale Veiligheidsraad bekijkt omschakeling van crisis- naar risicobeheer

Foto Belga

De Nationale Veiligheidsraad komt woensdagmorgen bijeen om te bekijken of de coronamaatregelen aangepast kunnen worden om ze houdbaar te maken op de langere termijn. Om nauwe sociale contacten te beperken, wordt er gezocht naar een alternatief voor de zogenaamde bubbel van vijf.

De stijgende coronacijfers zullen dus niet tot strengere maatregelen leiden. Wel komt er een andere benadering van de maatregelen. Er zal overgegaan worden van crisisbeheer op risicobeheer, zei premier Sophie Wilmès vorige maand al. Het adviesorgaan Celeval werd vernieuwd en uitgebreid met experts uit meerdere disciplines en die moeten mee helpen zoeken naar maatregelen die ons op middellange en lange termijn moeten leren omgaan met het virus.

Een van de punten die woensdag op tafel ligt is dat van het aantal toegelaten sociale contacten. Zo zou er in de plaats van de rigide bubbel van vijf een flexibeler systeem met kleurencodes komen waarbij het aantal toegelaten contacten voor elke provincie verhoogd of verlaagd wordt naargelang de situatie. Basis voor de evaluatie zou niet langer het aantal nieuwe besmettingen zijn, maar het aantal hospitalisaties.

Ook de regels rond mondmaskers op rustige plaatsen en de duur van een verplichte quarantaine worden herbekeken.

Het advies van expertengroep Celeval benadrukt wel dat de boodschap van de Nationale Veiligheidsraad duidelijk gecommuniceerd moet worden en positief gekaderd moeten worden om zo het draagvlak bij de bevolking te verhogen.