Wetenschapper toont met eenvoudig experiment aan hoe belangrijk mondmaskers zijn

mondmasker
Twitter / @richdavisphd

Een Amerikaanse wetenschapper heeft door middel van een simpel experiment op Twitter aangetoond dat mondmaskers wel degelijk een belangrijke rol kunnen spelen bij de verspreiding van het Covid-19-virus.

Mondmaskers: to wear or not to wear? Dat leek de centrale stelling te zijn waar gezondheidsexperts, politici en gewone burgers over debatteerden, over van mening veranderden, ruzie over maakten, weer van mening veranderen, hun ongenoegen over uitten, om uiteindelijk… weer van mening te veranderen. In tussentijd hebben verschillende studies aangetoond dat het dragen van een mondmasker wel degelijk kan helpen bij een mindere verspreiding van het Covid-19-virus.

De Amerikaanse wetenschapper Dr. Richard Davis, directeur van het Klinisch Microbiologisch Laboratorium aan het Providence Medical Heart Centre in Washington, heeft nog een schepje bovenop die stapel pro-mondmasker bewijs gegooid. Op Twitter postte hij de resultaten van een simpel experiment met bacteriënculturen, en die geven al wie nog steeds weigert een mondmasker te dragen reden tot extra overweging.

Mondmasker houdt bijna alles tegen

Als eerste experiment hield hij telkens een schaaltje met agar (een voedingsbodem om een bacteriëncultuur in te kunnen kweken) voor zijn mond en voerde hij verschillende handelingen uit mét en zonder mondmasker. Hij niesde, zong, praatte en hoestte in de richting van het schaaltje, wachtte tot de bacteriën die – al dan niet – uit zijn mond in de schaaltjes waren geland begonnen te groeien, en vergeleek het resultaat.

Wat bleek? In de schaaltjes waarbij met mondmasker geniesd, gezongen, gepraat en gehoest werd, groeide er amper tot geen bacteriën. Bij die zonder mondmasker is vooral bij het niezen en het hoesten duidelijk te zijn dat de bacteriën uit Davis’ mond hun weg vonden naar het schaaltje.

“Ik ben me ervan bewust dat dit simpel experiment met bacteriënculturen niet is hoe je virussen laat groeien of de verspreiding van SARS-CoV-2 modelleert”, nuanceert hij op Twitter, “maar bacteriën van mijn mond/keel laten de verspreiding van grote ademhalingsdruppeltjes zien, zoals het soort waarvan we denken dat ze vooral Covid-19 verspreiden en hoe mondmaskers die kunnen blokkeren!”

Wat met afstand?

Als tweede experiment wilde hij bekijken wat de invloed van afstand in combinatie met het al dan niet dragen van een mondmasker was op de verspreiding van de bacteriën. Hij plaatste drie schaaltjes met agar respectievelijk 2, 4 en 6 voet (ongeveer 60, 120 en 180 centimeter) van zich af en bekeek wat het effect was als hij hard hoestte mét en zonder mondmasker. Uit de resultaten bleek dat de meeste druppeltjes zonder mondmasker onder de 180 centimeter afstand neerdaalden, maar dat met mondmasker alweer de meeste druppeltjes werden tegengehouden.

Reden te meer om toch maar dat mondmasker op te zetten, dus.