UPDATE. Superkern neemt nog geen besluit over relanceplan

Belga / D. Waem

De superkern heeft vandaag nog geen beslissing genomen over het relanceplan dat eerste minister Sophie Wilmès gisteren voorstelde. Het zou de bedoeling zijn om volgende zaterdag overeenstemming te bereiken.

Eerste minister Sophie Wilmès en haar regering legden gisteren een relanceplan op tafel, met daarin maatregelen zoals een tijdelijke btw-verlaging in de horeca, een verlenging van het corona-ouderschapsverlof en een eenmalige premie voor leefloners, mensen met een beperking en ouderen met inkomensgarantie.

Vandaag boog de superkern van tien partijen zich over dat voorstel, dat een meerderheid moet vinden in het parlement. De tien partijen zullen het plan komende week verder bespreken, liet het kabinet-Wilmès deze middag weten.

Werkgroepen

“De premier heeft haar voorstel toegelicht en de komende week zullen er werkgroepen worden opgericht om het te bestuderen”, zegt CD&V-voorzitter Joachim Coens. “Volgend weekend kunnen we dan mogelijk een besluit treffen in de superkern. Het overleg met de sociale partners kan eventueel parallel verlopen.”

Coens vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat er een duidelijk beeld is van de budgettaire consequenties van de maatregelen. “Er moet ook goed worden afgestemd wat de verschillende entiteiten doen”, zegt hij.