Artsen pleiten ervoor alle kinderen vrijuit naar school te laten gaan

Foto AFP

Vrij kunnen samen spelen en leren is een essentiële activiteit voor kinderen. Dat is de boodschap van liefst 16.000 artsen uit alle medische disciplines. Ze pleiten ervoor om alle kleuter- en lagere scholen ter heropenen zónder onderlinge afstandsverplichting tussen kinderen. “Het volstaat dat leerkrachten hun voorzorgen nemen.”

De artsen zien goede redenen om voor kinderen een aparte “gedragscode” op te stellen, waardoor zij als enigen wel dichter dan 1,5 meter bij elkaar mogen komen. Fysiek contact met leeftijdsgenootjes bevordert de ontwikkeling en verlaagt stress bij kinderen.

De artsen waarschuwen dat met name bij jonge kinderen en bij kinderen in kwetsbare situaties de negatieve gevolgen van een langdurig gebrek aan stimulerende contacten binnen en buiten de school bijzonder groot zijn.

Versoepelen regels

De dokters pleiten ervoor om in de resterende weken van het schooljaar alle leerlingen van het kleuter- en lager onderwijs weer naar school te laten komen, zonder dat zij altijd op meer dan 1,5 meter afstand van elkaar moeten blijven. “Het versoepelen van deze regel zal de opdracht voor leerkrachten en schooldirecties een stuk haalbaarder maken”, luidt het.

Andere noden en risico’s

“De noden en risico’s van kinderen zijn anders dan die van volwassenen. Wij vragen dat er bij elke volgende stap in de exitstrategie expliciet nagedacht en gecommuniceerd wordt over wat er verandert voor kinderen en jongeren”, zeggen de artsen. Ze steunen de stapsgewijze exitstrategie, maar pleiten voor meer aandacht voor de specifieke situatie van kinderen.