Magnette legt relanceplan op tafel van kern: “Kunnen niet wachten tot september”

Belga / T. Roge

PS-voorzitter Paul Magnette heeft er deze voormiddag op de ‘superkern’ voor gepleit om snel een relancestrategie ter waarde van 10 procent van het bbp goed te keuren om het land uit de economische put te helpen, veroorzaakt door de coronacrisis. Hij verwees naar de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk en de Scandinavische landen die dit reeds hebben gedaan.

In de ‘superkern’ bespreken de regeringstop en de tien partijen die de volmachten ondersteunen de volmachtenbesluiten die de regering wil nemen in het kader van de aanpak van de coronacrisis en wisselen van gedachten over het beleid ter zake. Vandaag  stonden geen nieuwe besluiten op de agenda, maar werd wel gediscussieerd over de vraag of de volmachtbesluiten door één globale wet of door een wet per besluit dienen bekrachtigd te worden. De volmachtwet of -wetten zullen in de covid-commissie van de Kamer besproken worden.

Volgens Magnette volstaan de noodmaatregelen die ons land sinds midden maart genomen heeft, zoals de economische werkloosheid of het overbruggingsrecht, niet als antwoord op de crisis. “We moeten een versnelling hoger schakelen. We kunnen niet wachten tot een nieuwe (federale) regering gevormd is, zo niet lopen we het risico op een grotere recessie dan in de buurlanden. En de gevolgen dreigen nog groter te worden, vermits onze bedrijven vaak in rechtstreekse concurrentie staan met bedrijven uit de buurlanden”, aldus nog de PS-voorzitter.

Steunmaatregelen

Voor Magnette dient het totaalpakket, dat 10 procent van het bbp kan vertegenwoordigen, te bestaan uit gerichte steunmaatregelen voor horeca, toerisme, evenementen en sectoren die zwaar getroffen werden door de lockdownmaatregelen. De Franstalige socialist verwijst ook naar zijn voorstel van vorige week om de koopkracht van de burgers te ondersteunen om de nationale economie te relanceren. Hij verdedigt voorts een omvangrijk overheidsinvesteringsplan voor mobiliteit, infrastructuur en energie.

“Ik zie dat elke partij een eigen (relance)plan uitwerkt. Ik stel voor: ‘laat ons rond tafel zitten en erover praten'”, aldus nog Paul Magnette, die het argument van tafel veegde dat dergelijk plan enkel door een regering met volle bevoegdheid kan uitgevoerd worden. “Uiteraard moet er aan de vorming van een nieuwe regering gewerkt worden. Maar de (economische) toestand laat ons niet toe om langer te wachten. Eind september is te laat”, besluit de PS-voorzitter.