Worden we creatiever tijdens de coronalockdown?

Creatiever
Foto Unsplash

Het mag dan raar klinken, maar in de huidige coronalockdown, die vergeven is van desoriëntatie, angst, frustraties en eenzaamheid, piekt onze creativiteit. Hoe meer de werking van het normale leven verstoord wordt, hoe creatiever de oplossingen die we gaan zoeken. Daardoor denken we vaker out of the box en gaan we zelfs verbindingen leggen die we daarvoor nooit zagen.

Merk je zelf nog niets van die creatieve piek? Dan is de kans groot dat je te veel stilstaat bij onze voormalige levensstijl en wat je nu allemaal mist. In plaats daarvan is het beter om de huidige situatie en stilte van de coronalockdown te omarmen, en wie weet, kom je tot nieuwe inzichten. Misschien komen we ook wel sterker uit deze crisis. De inwoners van Londen, dat in de zeventiende eeuw door de pest werd geteisterd, gingen daarna alleszins gezonder leven en de kunst en wetenschap kenden een ware opbloei.

Op zoek naar betekenisgeving

In normale tijden wanneer alles logisch lijkt, werken onze hersenen volgens de standaardinstelling. Als dat echter niet zo is, gaan we op zoek naar betekenisgeving. We staan niet vaak stil bij betekenissen, maar het is zoals de zuurstof voor onze longen en we merken het pas als ze wegvallen. Dan beginnen we te compenseren door out of the box te denken en zaken met elkaar te verbinden waar we daarvoor nooit over nagedacht hadden. Dat fenomeen noemen wetenschappers ‘creatieve compensatie’, waarbij onze creativiteit ontwaakt als onze dagelijkse routine doorbroken wordt door een onverwachte tegenslag. Denk maar aan de nieuwe hobby’s die we nu ontdekt hebben om onze tijd nuttig mee te besteden of hoeveel beter we erin slagen om thuiswerk en de noden van de kinderen in huis met elkaar te combineren.

Isaac Newton als lichtend voorbeeld

Isaac Newton leefde omstreeks 1665 toen in de Londense districten de plaag heerste. Om de verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, werd iedereen zoveel mogelijk naar huis gestuurd en werd er een soort lockdown ingesteld. Ook Newton had daardoor veel meer vrije tijd, omdat de lessen aan de Cambridge University opgeschort werden. Tijdens die quarantaineperiode zat hij op zijn creatieve piek en ontdekte hij zijn beroemde zwaartekrachtwet wanneer hij een appel van een boom zag vallen. Normaal besteedde hij niet veel aandacht aan zulke zaken, maar door de lockdown was hij geïnteresseerd door heel alledaagse dingen en in datzelfde tijdperk vond hij eveneens de integraalrekening uit. De wortels van die belangrijke uitvindingen lagen duidelijk in de toenmalige situatie, want hij was vrij van alle afleidingen en kon zich echt toeleggen op zijn interesses.

Isaac Newton
Flickr / cea +

Ook de theorie van de betekenisgeving gaat hierbij op. De pest was voor de Londenaars een mysterie, want de ziekte brak plots uit, en niemand wist waar ze vandaan kwam, of hoe ze behandeld moest worden. Newton, die met dezelfde onwetendheid te kampen kreeg, probeerde die door zijn creativiteit te compenseren, waardoor hij alledaagse zaken in een nieuw daglicht plaatste. Hij ging out of the box denken en maakte de connectie tussen een gewone appel en fysica.