Zwangere vrouwen kiezen voor thuisbevalling vanwege coronavirus

Zwangere vrouwen kiezen voor thuisbevalling vanwege coronavirus
Foto Unsplash

Uit schrik voor het coronavirus kiezen steeds meer zwangere vrouwen voor een thuisbevalling. Dat stelt de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vast. “Als dat de enige reden is om voor thuisbevalling te kiezen, vinden we dat geen goed idee”, reageert Marlene Reyns, voorzitter van de organisatie.

“Thuisbevallen gebeurt in een bepaalde context: het moet een goede zwangerschap zijn geweest, de bevalling moet goed verlopen, er moet thuis een en ander voorbereid worden en de afstand naar het ziekenhuis moet bekeken worden. Wat er nu langs onze kant nog bijkomt is de vraag of de hulpdiensten vlot te bereiken zijn en of er niet te veel vroedvrouwen zijn die uitvallen”, aldus Reyns.

Als dat allemaal in orde is, is er volgens haar geen probleem. “Maar als angst voor het coronavirus de enige reden is, lijkt ons dat niet ideaal. Het moet ruimer gedragen worden. Een thuisbevalling is iets waar je echt naartoe moet groeien”, zegt ze.

Aparte verloskamers

Reyns wijst erop dat ziekenhuizen veel moeite doen om de zaken van elkaar af te scheiden en een goede bescherming te bieden. Vrouwen die zonder symptomen zijn, kunnen bevallen in een ruimte die COVID-19-vrij is, en vrouwen met symptomen worden uiteraard goed begeleid. Voor hen zijn er aparte verloskamers en aparte ingangen.

Beschermingsmateriaal voor vroedvrouwen

Een groot probleem met vroedvrouwen die uitvallen als gevolg van het coronavirus is er momenteel nog niet. Alle vroedvrouwen in de eerste lijn krijgen momenteel 50 chirurgische mondmaskers. Een goede zaak, klinkt het bij de organisatie, al blijven de vroedvrouwen wel nog op zoek naar bijkomend beschermingsmateriaal.

“Er is een positieve inzet bij de vroedvrouwen om de goede zorg ook nú te blijven aanbieden. Vanuit de organisatie roepen we op dat vroedvrouwen op een veilige manier hun werk kunnen blijven doen”, besluit Reyns.