Tegen 2070 telt België 12,7 miljoen inwoners

Foto Needpix.com

De Belgische bevolking stijgt met 11% tegen 2070 naar 12,7 miljoen. Dat blijkt uit de demografische vooruitzichten voor 2019-2070 van het Federaal Planbureau. De bevolking blijft groeien, maar neemt steeds trager toe. Vorig jaar voorspelde men tegen 2070 nog een toename van de bevolking tot 13,2 miljoen inwoners.

Het Federaal Planbureau voorspelt dat België over 50 jaar een bevolking van zo’n 12,7 miljoen inwoners zal tellen. Een stijging die de laatste jaren in toename afneemt. Uit het rapport blijkt dat vrouwen in België tegen 2070 gemiddeld 1,7 kinderen zouden krijgen. Vorig jaar werd dat nog geschat op gemiddeld 1,8 kinderen. Omdat een stijging in het actuele aantal geboortes uitblijft, werd dat cijfer bijgesteld.

Er wordt verwacht dat kinderen die in 2070 geboren worden wat langer leven. Gemiddeld zullen zij een leeftijd bereiken van 89,7 jaar voor vrouwen en 88,1 jaar voor mannen. In Vlaanderen ligt dit een beetje hoger met 90,8 jaar voor vrouwen en 89,2 jaar voor mannen. Terwijl Brussel wordt geschat op 88,9 jaar voor vrouwen en 86,8 jaar voor mannen. Het Waals Gewest kent de laagste cijfers met een leeftijd van 87,9 jaar voor vrouwen en 86,4 jaar voor mannen.

Vergrijzing

Omdat de grote babyboomgeneratie steeds ouder wordt, is België ook aan het vergrijzen. Het aandeel 67-plussers zal van 17% in 2019 stijgen tot 24% in 2070 stijgen. Over tien jaar zullen er al meer 67-plussers zijn dan min-17-jarigen, voorspelt het Planbureau.

Door de vergrijzing, maar ook door de evolutie in de samenlevingsvormen, stijgt bovendien het aantal eenpersoonshuishoudens van 35% in 2019 naar 40% in 2070. Factoren als samenwonen of huwen op hogere leeftijd en de toename van het aantal koppels die uit elkaar gaan, spelen daar ook een rol in.