Rustige wegen zijn gevaarlijk voor jonge fietsers

Foto Belga / J. D'Hollander

Een onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) heeft uitgewezen dat twee derde van de ongevallen met jonge fietsers plaatsvindt op rustige wegen waar een fietspad ontbreekt. Toch zijn het die wegen die fietsende tieners kiezen, net doordat het er verkeersluw is.

In het kader van het doctoraatsonderzoek dat Jef Vanparijs uitvoerde aan de VUB werden 1.345 Vlaamse schoolgaande tieners tussen 15 en 18 jaar gevraagd om een reisdagboek bij te houden. Hieruit blijkt dat bijna de helft (47%) van de Vlaamse jongeren minstens 1 keer per week met de fiets naar school gaat. Een kwart (27%) neemt zelfs dagelijks de fiets. Hoe korter de afstand en hoe rustiger de wegen waarlangs ze moeten rijden, hoe meer ze de fiets nemen.

Verkeersluwe routes

Het onderzoek toont evenwel dat net die rustige wegen het gevaarlijkst zijn. Twee derde (67%) van de fietsongevallen waar tieners bij betrokken zijn, gebeurt namelijk op die verkeersluwe routes. Bij deze ongelukken ligt in 79% van de gevallen een menselijke fout aan de basis. En 21% van de ongevallen wordt direct veroorzaakt door de infrastructuur.

“De rustige wegen zijn niet veiliger, omdat er bij dergelijke wegen vaak geen apart fietspad is. Drukke straten verkeersveiliger maken door de toegelaten snelheid te verlagen tot bijvoorbeeld 30 km per uur en op alle types wegen voldoende fietsinfrastructuur voorzien, is dus de boodschap om fietsen veiliger te maken en meer mensen aan het fietsen te krijgen”, licht Vanparijs toe.

Critical Mass

Om het bewustzijn rond fietsveiligheid te vergroten, organiseren personeelsleden en studenten van de VUB en ULB vandaag voor het eerst een Critical Mass tussen de campussen. De fietstocht gaat van start om 12u15 vanaf ULB-campus Solbosch en eindigt rond 13u aan SeeU.

De Critical Mass is een wereldwijd burgerinitiatief waarbij inwoners van grote steden iedere laatste vrijdag van de maand massaal door de stad fietsen om onder meer aandacht te vragen voor meer fietsveiligheid.