“Green deal dreigt voor Vlaanderen een Mean deal te worden”

Green deal dreigt voor Vlaanderen een Mean deal te worden

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is niet te spreken over de manier waarop de Europese Commissie de midddelen voor het energietransitiefonds, ook bekend als het Just Transition Fund, wil verdelen. “Europa is echt de pedalen kwijt. Als de Europese Commissie haar voorstellen niet bijstuurt, wordt de Green Deal voor Vlaanderen een Mean Deal. 26 procent van het fonds gaat naar Polen en slechts 0,9 procent naar België. Die Belgische middelen gaan dan nog vooral naar het Waalse Henegouwen”, zo heeft de N-VA-minister in het Vlaams Parlement gezegd in antwoord op vragen van Sam Van Rooy (Vlaams Belang) en Robrecht Bothuyne (CD&V). Het Just Transition Fund is een onderdeel van de Europese Green Deal en stelt voor de periode 2021-2027 een bedrag van 7,5 miljard euro ter beschikking aan lidstaten om de regio’s die het meest getroffen worden door de transitie naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. De Europese Commissie heeft nu een ontwerpverordening gepubliceerd, waarin onder meer de criteria voor de verdeling van de middelen uit het Just Transition Fund zijn opgenomen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir neemt die verdeling fors op de korrel. “De eerste concrete teksten tonen aan dat er weinig rechtvaardig is aan het Just Transition Fund. Voor de Vlamingen dreigt het uit te draaien op een financiële kater”, klinkt het. “26 procent of 2 miljard uit het fonds gaat naar Polen, slechts 0,9 procent of 68 miljoen naar België. Maar dat bedrag moet voor de Europese Commissie prioritair naar de provincie Henegouwen gaan, zo blijkt uit hun voorstel. Vlaanderen verliest dus twee keer: één keer aan Europa, net zoals de Waalse collega’s, en één extra keer omdat Europa een extra transfer eist naar Henegouwen. Vlaanderen heeft een betere Deal nodig.”

Om Henegouwen als prioritaire provincie af te schilderen gebruikt de EU-commissie het volgens Demir “kunstmatige criterium uitstoot/bruto toegevoegde waarde”. “Door de grote toegevoegde waarde die Vlaamse ondernemingen creëren, ligt dit kunstmatige criterium lager bij ons. Met andere woorden: Vlaanderen zorgt voor welvaart en wordt daarvoor gestraft.”

Volgens de N-VA-minister kan Vlaanderen daarom niet akkoord gaan met de huidige verdeelsleutel. “Aan België zo weinig middelen toekennen én dan nog eens één Waalse provincie als prioriteit bestempelen. Dat lijkt ons weinig rechtvaardig”, aldus Demir.

bron: Belga