Geen enkele vergoeding uitbetaald voor schade door everzwijnen

Geen enkele vergoeding uitbetaald voor schade door everzwijnen

Ondanks het toenemende aantal meldingen van schade door everzwijnen is de voorbije jaren nog geen enkele vergoeding uitbetaald aan gedupeerden. Dat maakt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open Vld) op uit het antwoord van minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) op zijn schriftelijke vraag. Coenegrachts leerde van Demir dat er alleen al in 2018 en 2019 meer dan 800 gevallen van schade door everzwijnen zijn gemeld. Toch zijn er sinds 2013 slechts 74 aanvragen tot schadevergoeding ingediend. “Het aantal aanvragen en meldingen staat in schril contrast met elkaar. Boeren maken veel te weinig aanspraak op een schadevergoeding. Logisch ook, als er op zeven jaar tijd geen enkele werd uitbetaald”, stelt Coenegrachts aan de kaak.
Coenegrachts zoekt de oorzaak bij de ingewikkelde Vlaamse regelgeving. Men moet immers bewijzen dat de schade is veroorzaakt door everzwijnen afkomstig uit een natuurgebied of grondgebied dat wordt beheerd door de Vlaamse overheid of door erkende terreinbeherende verenigingen, waarop geen bijzondere jachtrechten en bestrijdingsrechten werden verworven. Dat blijkt een schier onmogelijke opdracht, aldus het Limburgse parlementslid. Hij bepleit administratieve vereenvoudiging.

bron: Belga