Kamercommissie stemt rookverbod in wagen met kinderen onder achttien jaar

Kamercommissie stemt rookverbod in wagen met kinderen onder achttien jaar

Roken in de auto wordt binnenkort verboden in de auto met kinderen jonger dan achttien jaar aan boord. De Kamercommissie Gezondheid heeft daarvoor vandaag unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. Momenteel geldt een leeftijd van zestien jaar, maar omdat het sinds kort verboden is tabak te verkopen aan jongeren onder de achttien jaar, vonden de initiatiefnemers het logisch beide leeftijdsgrenzen met elkaar in lijn te brengen. Volgens het geamendeerde wetsvoorstel van sp.a en cdH riskeren overtreders celstraffen van acht dagen tot drie maanden en boetes die kunnen oplopen van 26 tot 1.000 euro. In geval van recidive kunnen die straffen verdubbelen. Controleurs van de bevoegde FOD krijgen ook toegang tot de kruispuntbank van de voertuigen. Dat moet het mogelijk maken de identiteit te achterhalen van bijvoorbeeld ongehoorzame bestuurders die wegrijden van een controle.

De tekst moet nog langs de plenaire Kamer passeren. Hij treedt in werking tien dagen na de publicatie in het Staatsblad.

bron: Belga