“België zou het nog beter doen met rekeningrijden”

Foto Belga / T. Roge

De OESO ziet in haar jaarlijkse rapport over België ruimte voor onder meer een CO2-taks en rekeningrijden. De OESO wijst daarbij op internationale tendensen waarbij landen de vennootschapsbelasting en belasting op arbeid verlagen, maar dit anderzijds compenseren door meer btw-inkomsten en groene belastingen.

Ons land wordt door de OESO beschouwd als een goede plaats om te leven, maar hervormingen blijven noodzakelijk. Eén van de aanbevelingen houdt verband met het vinden van extra inkomsten, zoals het afbouwen van btw-uitzonderingen en milieutaksen.

Ook rekeningrijden behoort tot de aanbevelingen, “bijvoorbeeld rond Brussel en Antwerpen, met een differentiatie tijdens de spitsuren”. Die maatregel kadert volgens de OESO ook in het verhogen van de productiviteit.

Pensioenen harmoniseren

Dit alles past in een strikt begrotingsbeleid, om de Belgische staatsschuld niet verder te doen ontsporen. Die staatsschuld bedraagt nu al meer dan 100% van het bbp en de OESO waarschuwt voor een verdere ontsporing als er geen bijkomende maatregelen worden genomen.

De kosten van de vergrijzing bijvoorbeeld zullen tegen 2070 oplopen tot 15% van het bruto binnenlands product. In die zin pleit de OESO er voor om het pensioenstatuut tussen werknemers uit de privésector en uit de ambtenarij te harmoniseren, bijvoorbeeld via een pensioensysteem met punten.