Euthanasie voor assisen – Twijfel voor uitvoerende arts, geen enkele fout voor psychiater

Voor de uitvoerende arts laat “het gevoerde onderzoek niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan”, en de psychiater “kan geen enkele fout of verkeerde handelingen verweten worden”. Dat hebben het hof en de jury gesteld in de motivering van de vrijspraak van de beschuldigden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen had de vrijspraak gevraagd.
De uitvoerende arts werd vrijgesproken wegens twijfel. “Bij de toetsing van de voorwaarden en procedures zoals bepaald in de euthanasiewet besluit het hof dat er redelijke twijfel bestaat in hoofde van (naam van de uitvoerende arts, nvdr.). Het gevoerde onderzoek laat niet toe met de in de wet vereiste zekerheid vast te stellen of er op de door de wet vereiste voorwaarden en procedures inbreuken werden begaan. Twijfel speelt in het strafrecht in het voordeel van de beschuldigde”, stelt het arrest over de schuldvraag.

bron: Belga