Vlaamse regering op zoek naar nieuwe bouwmeester

Vlaamse regering op zoek naar nieuwe bouwmeester

De Vlaamse regering gaat op zoek naar een nieuwe bouwmeester. De ministerraad schrijft morgen in principe de vacature uit, vergezeld van een nieuwe visienota op het bouwmeesterschap. De huidige Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, werd aangesteld in de zomer van 2016, voor een periode van vier jaar. Tegen komende zomer moet er dus normaalgezien een nieuwe naam zijn.

Tegelijk met de vacature komt de regering met een visienota, die de passage in het regeerakkoord over het bouwmeesterschap verduidelijkt. Daarin was te lezen dat de bouwmeester zich moet terugplooien op zijn kerntaken: de Vlaamse overheid en de lokale besturen bijstaan in hun architecturale keuzes en de inrichting van de publieke ruimte.

Leo Van Broeck beschouwt die zin niet als een vingerwijzing. “Ik ben nooit buiten mijn kerntaken geweest”, zegt hij vandaag. “Het enige dat ik heb gedaan, is onderlijnen dat het maatschappelijke en ecologische belang van de ruimtelijke ordening, mijn kerntaak, veel te lang werd onderschat.”

De Vlaamse bouwmeester geeft aan dat zijn relatie met de regering tijdelijk was verziekt, door de berichtgeving in de pers over de Mobiscore. “Door een eenzijdige weergave in de pers was ten onrechte het beeld ontstaan dat ik fiscale nadelen zou willen koppelen aan een lage Mobiscore, terwijl ik net het tegenovergestelde wou doen”, zegt hij. Toenmalig minister van Financiën Lydia Peeters (Open VLD) liet zich daarop kritisch uit over de bouwmeester.

“Maar intussen is de relatie met de regering weer helder en constructief”, aldus Van Broeck. De bouwmeester kijkt tevreden terug op de voorbije vier jaar. Als grootste verwezenlijking noemt hij de Bouwmeesterscan, die de lokale besturen versterkt door hen op hun vraag te laten doorlichten door teams van architecten en stedenbouwkundigen, waardoor ze een vrijblijvend inzicht krijgen in hun ruimtelijke toestand. Al zestig gemeenten tekenden daarop in.

“Ik ben ook trots op wat we in de sociale woningbouw hebben gedaan”, zegt Van Broeck. “Daar kan men nu creatiever omgaan met bijvoorbeeld woonoppervlakte, waardoor er sneller en goedkoper kwaliteitsvolle woningen kunnen bijkomen.”

Van Broeck nam naar eigen zeggen deel aan circa 250 lezingen en debatten, om een breder draagvlak te creëren voor een een betere architectuur en ruimtelijke ordening.

bron: Belga