Verschillende organisaties naar Raad van State tegen strengere asielprocedure De Block

Verschillende organisaties naar Raad van State tegen strengere asielprocedure De Block

Verschillende organisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Artsen Zonder Grenzen en de Liga voor Mensenrechten, stappen naar de Raad van State tegen maatregelen die minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) eerder deze maand aankondigde tegen misbruik van de asielprocedure. Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken geven asielzoekers die zich niet aan de Europese Dublinverordening houden, geen opvang meer. Volgens die verordening is de EU-lidstaat waar een asielzoeker het eerst is aangekomen, bevoegd voor de asielaanvraag. Maar volgens De Block vraagt een groep asielzoekers opvang aan in België terwijl ze al in een ander land geregistreerd of zelfs erkend zijn.

Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is intussen al aan meer dan 80 mensen opvang geweigerd, waaronder enkele alleenstaande vrouwen met kinderen. Bovendien zou Fedasil in een zaak van mensen die geen opvang kregen, al zijn veroordeeld. De organisaties vragen daarom de schorsing en de vernietiging van de maatregel. Volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen is er geen wettelijke basis voor de maatregel, maar De Block ontkent dat.

bron: Belga