Kamer keurt wettelijk kader voor leugendetector goed

Kamer keurt wettelijk kader voor leugendetector goed

De Kamer heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat een wettelijk kader biedt voor het gebruik van de polygraaf in strafzaken. Nu bepalen enkele omzendbrieven hoe politie en gerecht de polygraaf kunnen gebruiken, maar die zijn niet bindend en kunnen voor problemen zorgen. Het wetsvoorstel werd met 53 stemmen voor. Niemand stemde tegen, maar er waren 77 onthoudingen. Een polygraaf registreert onder andere de hartslag, de ademhaling en het bloedvolume tijdens een politieverhoor. Het toestel kan ingezet worden om de geloofwaardigheid van iemands verklaringen te toetsen. Het resultaat van de test kan een extra aanvulling zijn bij andere elementen uit het onderzoek.

Het gebruik van de leugendetector is niet bij wet geregeld. De richtlijnen en voorwaarden van het gebruik zijn enkel vastgelegd in twee omzendbrieven uit 2003. Die zijn echter niet bindend, wat voor problemen kan zorgen. Politie en magistratuur waren vragende partij voor een wettelijk kader.

Het goedgekeurde voorstel van Katja Gabriëls (Open Vld) bepaalt dat een polygraaftest enkel mogelijk zal zijn in geval van een misdaad of een wanbedrijf, en niet voor een loutere overtreding. De test kan ook enkel wanneer andere onderzoeksmiddelen onvoldoende gegevens opleveren.

De betrokkene mag de test weigeren of op elk ogenblik stopzetten. Hij of zij moet ook in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn. Zwangere vrouwen en min-16-jarigen mogen niet worden verhoord met een polygraaf. Het verhoor wordt opgenomen en de advocaat mag dit volgen in een lokaal. Het is finaal aan de rechter om te beoordelen of hij of zij gevolg geeft of bewijswaarde hecht aan de resultaten van de test.

Gisteren nog stelde de Orde van Vlaamse Balies (OVB) dat het het wetsvoorstel de rechten van de verdediging onvoldoende garandeert. Het voorstel werd goedgekeurd met 53 stemmen voor (Open Vld, MR, CD&V en N-VA). De andere fracties onthielden zich.

bron: Belga