Euthanasie voor assisen: “In totaal onmogelijke geval toch schuldig, dan naar Cassatie”

Euthanasie voor assisen: "In totaal onmogelijke geval toch schuldig

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, heeft de voorzitter van het Gentse hof van assisen gevraagd om een prejudiciële vraag te stellen over de euthanasiewet. “Als u ze niet stelt, en in het totaal onmogelijke geval dat mijn cliënt schuldig verklaard wordt, dan is het Cassatie”, pleitte de advocaat in zijn repliek voor het Gentse hof van assisen.
“De ganse maatschappij kijkt toe”, zei Van Steenbrugge aan de jury. “Ik geloof niet in pleidooien en replieken, omdat ik denk dat jullie na de eerste dag of een paar dagen wisten hoe de kaarten lagen. Het logisch verstand maakt duidelijk dat drie mensen die volkomen te goeder trouw zijn, niet schuldig verklaard kunnen worden aan moord.”

“Meneer de voorzitter, u kan ambtshalve een prejudiciële vraag stellen, of de euthanasiewet artikel 14 van de Grondwet (geen straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet, nvdr.) niet schendt. (..) “Als u ze niet stelt, en in het totaal onmogelijke geval dat mijn cliënt schuldig verklaard wordt, dan is het Cassatie.”

Van Steenbrugge vroeg welk motief zijn cliënt zou hebben gehad. “Voor uw cliënt, meester Vermassen, was het een roofmoord eigenlijk, omdat ze een gift van Tine Nys aanvaard zou hebben”, zei de advocaat cynisch. “Wat was het motief voor (naam van de uitvoerende arts, nvdr.)? Geld? De dag zelf kreeg hij 0 euro, en voor de rest 4 euro per consultatie.”

Advocaat Frédéric Thiebaut verklaarde niet te repliceren, gelet op de gevorderde vrijspraak voor de huisarts.

bron: Belga