Impeachment Trump: Senaat met vragensessie begonnen

Impeachment Trump: Senaat met vragensessie begonnen
Impeachment Trump: Senaat met vragensessie begonnen

Nu de pleidooien van de (Democratische) aanklagers en de verdediging zijn afgerond, is vandaag een nieuwe fase in het afzettingsproces van de Amerikaanse president Donald Trump begonnen, zo heeft nieuwszender CNN bericht. De senatoren krijgen zowel vandaag als morgen acht uur de tijd om vragen te stellen aan de door het Huis van Afgevaardigden benoemde aanklagers als aan de acht verdedigers van Trump. De vragen moeten ze schriftelijk op een soort fiche indienen bij Opperrechter en procesvoorzitter John Roberts. Die zal ze luidop voorlezen, altererend tussen Republikeinen en Democraten.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, zei gisteren dat de partijen om de beurt vragen mogen stellen. Hij drukte de senatoren op het hart om de vragen en antwoorden kort en bondig te houden. Volgens Roberts moet iedere vraag binnen vijf minuten beantwoord kunnen worden.

Zoals tijdens de pleidooien mogen de senatoren ook niets zeggen.

Achter de schermen blijft de discussie over het al of niet oproepen van getuigen voortwoeden, net als er speculaties zijn dat de sommige Democraten met de Republikeinen zouden meestemmen over of beide schuldvragen of één van beide. Republikeinen in het Congres zouden in die eerte context aan een agressief “Plan B” denken voor het geval dat sommige leden van de Grand Old Party (GOP) met de Democratische oppositie in de Senaat zouden stemmen voor het horen van getuigen.

Dat plan omvat twee opties: een resolutie voor een welbepaalde getuige, bijvoorbeeld de vroegere nationale veiligheidsadviseur John Bolton, zodanig amenderen dat er een pakket getuigen op tafel komt te liggen dat niet door de Senaat geraakt. Bijvoorbeeld door Hunter Biden, zoon van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden, op te roepen.

De tweede optie is volgens Fox News dat het Witte Huis van zijn “presidentieel voorrecht” gebruikmaakt om het oproepen van getuigen te blokkeren. Dit “executive privilege” beschermt de vertrouwelijkheid van communicaties, bijvoorbeeld in kwesties over nationale veiligheid. Zo zou Trump naar de rechtbank kunnen stappen om het horen van John Bolton af te blokken.

Terwijl Trump vandaag zijn vroegere adviseur al zwaar via Twitter heeft aangepakt, zou John Bolton volgens CNN nu een formeel dreigement hebben gekregen om zijn boek “The Room Where It Happened: A White House Memoir” niet te publiceren.

Volgens een zondag in de krant New York Times afgedrukt fragment heeft Trump in augustus 2019 aan Bolton gezegd dat hij Kiev een pakket militaire hulp zou onthouden indien er geen onderzoek zou komen naar de Bidens. Precies dit is één van de belangrijkste elementen in de beschuldiging van machtsmisbrui

Bron: Belga