Verdediging Trump zou snel afronden

Verdediging Trump zou snel afronden

In het impeachment-proces tegen de Amerikaanse president Donald Trump is vandaag in de Senaat voor de derde en laatste dag de verdediging aan het woord. Die zou ook snel haar pleidooi afronden, zo heeft nieuwszender CNN bericht, waarschuwend dat de precieze tijdlijn altijd kan veranderen. Om 19.00 uur Belgische tijd herneemt het proces, waarbij voor een laatste de keer de verdediging van de president haar argumenten uiteenzet.

Volgens CNNN zouden meesters Pat Cipollone en Jay Sekulow het kort houden. Waarschijnlijk ronden ze na twee uur hun pleidooi af, wat betekent dat de verdediging verre van de toegemeten tijd zal opgebruiken, met name 24 uur over drie dagen. De advocaten hebben immers minder dan de helft van die tijd opgesoupeerd, zo rekende de krant New York Times (NYT) voor.

De volgende fase is een periode van zestien uur van vraag en antwoord. De senatoren, die al die tijd hebben moeten zwijgen, moeten hun vragen schriftelijk stellen aan de aanklagers (“impeachment-managers”) en de verdedigers van de president via opperrechter John Roberts die het proces voorzit. Hij leest de vragen luidop voor, alternerend tussen de Republikeinen en Democraten.

Volgens CNN hebben de Democraten te kennen gegeven de hele rit van vragen en antwoorden willen uitdoen. Of die fase al of niet vandaag begint, is nog koffiedik kijken. Maar er zijn signalen dat ze pas morgen zou van start gaan.

In ieder geval is de volgende etappe een debat van vier uur waarbij de aanklagers en verdediging het hebben over getuigen oproepen en nieuwe documenten als bewijsmateriaal. Technisch gezien kan de Senaat daarover achter gesloten deuren beraadslagen, maar in ieder geval komt er een stemming. Een eenvoudige meerderheid volstaat om al of niet getuigen te dagvaarden en nieuwe documenten te aanvaarden.

Maar als de Democraten en bloc voor stemmen, hebben ze om die meerderheid te halen nog vier stemmen uit Republikeinse hoek nodig. Indien de Senaat beslist dat er geen getuigen en geen nieuwe documenten komen, dan is meteen (bij tweederdemeerderheid) een stemming over de schuldvraag mogelijk. Trump is aangeklaagd voor machtsmisbruik voor eigen politiek gewin en tegenwerking van het Congres.

bron: Belga