België zet tijdens voorzitterschap VN-Veiligheidsraad in op kinderen in gewapend conflict

België zet tijdens voorzitterschap VN-Veiligheidsraad in op kinderen in gewapend conflict

In februari zal België voor de zesde keer de VN-Veiligheidsraad voorzitten. Behalve de internationale actualiteit zal de Veiligheidsraad zich in februari buigen over drie prioriteiten die België naar voor schuift. Een van die prioriteiten is kinderen in gewapend conflict. Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) stelde het voorzitterschap vandaag voor in het Egmontpaleis. Hij wijst erop dat wereldwijd 1 op de 5 kinderen de negatieve impact van conflicten aan den lijve ondervindt. Het lijkt een detail, maar het gaat hier ook om Belgische kinderen: in Syrië verblijven nog altijd tientallen Belgische kinderen in vluchtelingenkampen. Is België, met de huidige regeringscrisis, wel het best geplaatst om zich op te werpen als consensusbouwer binnen de EU? Goffin geeft toe dat het een paradox lijkt: in eigen land raken de verschillende partijen het voorlopig niet eens over hoe de volgende regering eruit moet zien, terwijl België binnen de Veiligheidsraad en elders in het buitenland ijvert voor samenwerking en consensus. “Lopende zaken is op het internationale toneel niet echt van tel: we bouwen nu ook verder op de inspanningen van de Belgische diplomatie en mijn voorganger Didier Reynders”, aldus Goffin. “De Belgische diplomatie is competent en wordt gewaardeerd om zijn expertise en zijn mogelijkheid om te bouwen aan een consensus.”

De bescherming van kinderen in gewapend conflict is een van de thema’s waarover België in februari concrete output verwacht. Net zoals vele andere Europese landen zit België op dit thema wat gewrongen, omdat verschillende landgenoten, onder wie ook kinderen, in Syrië in vluchtelingenkampen zitten. Goffin verwees naar de scheiding der machten, omdat er nog enkele zaken lopen over Belgische kinderen in Syrië. Hij herhaalde verder het Belgische standpunt: ons land wil de kinderen repatriëren, maar niet de ouders. Op 12 februari, de internationale dag tegen het gebruik van kindsoldaten, zal koning Filip de Raad toespreken.

De andere thema’s waarop België in februari wil inzetten zijn ‘transitionele justitie’ en ‘samenwerking tussen de VN en regio- en subregio-organisaties’. Het wordt de eerste keer dat de Veiligheidsraad het thema transitionele justitie bespreekt. Met de term wordt het volledige scala aan processen en mechanismen bedoeld die verband houden met pogingen van een samenleving om in het reine te komen met een erfenis van grootschalig misbruik.

Voor de briefing over samenwerking binnen landenorganisaties wordt Josep Borrell, Europees hoog vertegenwoordiger van buitenlands beleid, in New York verwacht. Het voorbije jaar werd alvast onder de EU-leden goed samengewerkt en werd een gezamenlijk standpunt verdedigd. Vanaf februari is er door de brexit echter een EU-lid minder vertegenwoordigd in de V-raad, en zetelen er nog vier EU-leden in de Veiligheidsraad.

Goffin maakt zich sterk dat België, samen met de negen andere verkozen leden, in de huidige internationale context meer kan wegen. “Er zijn toenemende spanningen tussen grootmachten die permanent lid zijn van de Veiligheidsraad, maar daarmee komt er ruimte voor ons”, aldus Goffin. “We zagen de voorbije maanden al meer cohesie en solidariteit tussen de tien verkozen leden.” De laatste keer dat België de VN-Veiligheidsraad voorzat, was in augustus 2008.

bron: Belga