ABS neemt boetes van Mestbank onder vuur – “Ik pest geen boeren”, reageert Demir

ABS neemt boetes van Mestbank onder vuur - "Ik pest geen boeren"

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) is niet te spreken over de boetes die de Mestbank geeft aan landbouwers die niet zijn ingegaan op de verplichte inzaaiing van vanggewassen. Die verplichting moet de waterkwaliteit helpen verbeteren. Volgens het ABS voldoet 82 procent van de landbouwers wél aan de verplichting en dreigen de boetes het laatste restje draagvlak voor het laatste mestactieplan (MAP6) te doen verdwijnen. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) noemt de boetes echter logisch. “Ik pest geen boeren. Ik bescherm ons grond- en drinkwater”, zegt ze in een reactie aan Belga. Het nieuwe mestactieplan (MAP6) zet sterk in op de uitbreiding van het areaal vanggewassen. Een vanggewas is een groenbedekker die geteeld wordt na een hoofdgewas en die helpt om het verlies van nutriënten, waaronder nitraatstikstof, te beperken. Het inzaaien van vanggewassen is daarmee een goede zaak voor de waterkwaliteit.

Volgens het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) blijkt nu dat 82 procent van de landbouwers voldaan heeft aan de verplichte inzaaiing van vanggewassen, maar dat de overige landbouwers van de Mestbank een brief met zware boetes hebben gekregen. “Een compleet fout signaal”, klinkt het bij het ABS. “Het beetje draagvlak dat er onder de landbouwers voor MAP6 was, verdwijnt hiermee als sneeuw voor de zon”. Eigenlijk verdienen de 82 procent landbouwers die wél in orde waren “een schouderklopje”, meent de organisatie.

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is het daar niet mee eens. “Ik ga niet discussiëren over het feit of een boete geïnd mag worden als landbouwbedrijven zich niet aan de regels houden. Dat is de logica zelf. Ik wil het wel hebben over de reden waarom we dit beboeten. Niet om boeren te pesten. Omdat ons grondwater systematisch vergiftigd wordt en de maatregelen die dat tegengaan door 18 procent niet uitgevoerd worden”, zegt de N-VA-minister in een reactie aan Belga.

“Ik pest geen boeren, ik bescherm ons grond- en drinkwater. Net zoals 82 procent van de boeren dat gedaan heeft”, stelt Demir nog. “Er wordt bovendien effectief een schouderklopje gegeven aan de landbouwers die het goed doen. De geïnde boetes zullen gebruikt worden voor de begeleiding van landbouwers om beter te presteren.”

bron: Belga