Rik Daems (Open Vld) maakt zich op voor voorzitterschap Assemblee Raad van Europa

Rik Daems (Open Vld) maakt zich op voor voorzitterschap Assemblee Raad van Europa

Open Vld-senator Rik Daems maakt zich op voor het voorzitterschap van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (PACE) in opvolging van de Zwitserse socialiste Liliane Maury Pasquier, die de Assemblee twee jaar voorzat. Maandagmiddag wordt bij de opening van de plenaire zitting in Straatsburg een nieuwe voorzitter verkozen en Daems is de enige kandidaat. Rik Daems zetelt sinds 2007 in de Parlementaire Assemblee. Bij de jongste verkiezingen raakte de Leuvense liberaal als lijstduwer niet verkozen in het Vlaams Parlement, maar hij werd toen opgevist als gecoöpteerd senator, net om hem als ALDE-fractieleider de kans te geven om vanaf januari van dit jaar twee voorzitter te kunnen zijn van de Assemblee van de Raad van Europa. De afspraak is dat hij zijn zitje in de Senaat na afloop van zijn voorzitterschap zal doorgeven aan Veli Yüksel. Daems zal dan 35 jaar parlementslid geweest zijn.
In juni vorig jaar verloor MR-topman Didier Reynders in de Parlementaire Assemblee nog de stemming van de Kroatische buitenlandminister Marija Pejcinovic Buric over de post van secretaris-generaal van de Raad van Europa. Maar de ontslagnemende regering-Michel duidde hem twee maanden later aan als de Belgische commissaris binnen de Europese Commissie.
De Raad van Europa telt momenteel 47 lidstaten, waaronder alle landen van de Europese Unie. Enkel die landen die voldoen aan de toetredingsvoorwaarden, namelijk het eerbiedigen van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat, kunnen lid worden van de Raad van Europa.
Ons land wordt in de Parlementaire Assemblee vertegenwoordigd door 14 Kamerleden en Senatoren. De Raad vergadert in Straatsburg en Parijs. De Parlementaire Assemblee ziet toe op de verdediging van de mensenrechten, de pluralistische democratie en de rechtsstaat. De lidstaten zijn hen rekenschap verschuldigd wat betreft de mensenrechten en de democratische waarden.

bron: Belga