Geens: term ‘psychisch ondraaglijk lijden’ nader bekijken

Geens: term 'psychisch ondraaglijk lijden' nader bekijken

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in De Zevende Dag gepleit voor een evaluatie van de euthanasiewetgeving. Vooral het begrip “psychisch ondraaglijk lijden” moet volgens hem beter omschreven worden. Hij verwijst naar het euthanasieproces voor het Gentse hof van assisen, waar drie artsen momenteel terechtstaan op beschuldiging van gifmoord. Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dringt zijn partij al langer, meer bepaald sinds 2017, aan op een evaluatie van de bestaande euthanasiewetgeving. Die wetgeving dateert van 2002 en is volgens de CD&V-minister vatbaar voor verbeteringen.

“Medische uitzichtloosheid is een zaak die door de wetgever zelf een beetje beter moet worden ingevuld”, vindt Geens. “De medische groep die dat op het terrein moet waarmaken, moet iets beter worden begeleid zodat ze zich geruster kunnen voelen als ze zo’n handeling stellen. Meteen in de gifmoord terechtkomen, is iets wat je niemand toewenst.”

“Die term ‘psychisch ondraaglijk lijden’ is een term die misschien wat nader moet bekeken worden door de wetgever zodat de interpretatie door de rechtspraak gemakkelijker valt”, zegt Koen Geens. Het euthanasieproces in Gent toont voor hem ook aan dat het hof van assisen niet de ideale plaats is om veel strafrocessen te behandelen.

“In de euthanesiewet staan geen straffen, maar men komt dan ineens terecht in moord, of zelfs in verzwarende omstandigheid in gifmoord”, stelt Geens vast. Hij herhaalt zijn pleidooi om de euthansiewet te evalueren.

bron: Belga