Grondwettelijk hof vernietigt “Cash for cars”

Grondwettelijk hof vernietigt "Cash for cars"

Het Grondwettelijk Hof heeft vandaag “Cash for cars” vernietigd, een wet die het gebruik van bedrijfswagens moet ontraden. Zowel het opzet als sommige aspecten van de uitvoering zijn volgens het Hof “problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”. “Cash for cars”, ook wel mobiliteitsvergoeding genoemd, laat werknemers toe hun bedrijfswagen in te ruilen voor meer loon, met dezelfde fiscale en sociale voordelen als de bedrijfswagen. Vijf organisaties, onder wie vakbonden en klimaatorganisaties, waren naar het Grondwettelijk Hof getrokken om de wet uit 2018 aan te vechten.

Met succes, zo blijkt nu. “Zowel het algemene opzet van de ontworpen regeling als bepaalde aspecten van de concrete uitwerking ervan zijn problematisch in het licht van de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie”, zo staat in de conclusie van het arrest dat het Hof vandaag velde. Het Hof handhaaft de gevolgen tot, in voorkomend geval, nieuwe wetsbepalingen in werking treden en uiterlijk tot en met 31 december 2020.

“Het Grondwettelijk Hof vernietigt op onze vraag Cash for cars. Cash for cars lost mobiliteitsproblemen niet op, de begunstigden kunnen wagen verder blijven gebruiken. Daarnaast: ongerechtvaardigde fiscale koterij, voorbehouden aan werknemers die recht hebben op bedrijfswagen”, zo reageerde ACV-jurist Piet Van den Bergh op Twitter.

bron: Belga