Comité P: “Helemaal geen intentie om te jagen op politiemensen”

Comité P: "Helemaal geen intentie om te jagen op politiemensen"

Het Comité P heeft “helemaal niet de intentie om zogenaamd te gaan ‘jagen op politiemensen'”. Dat zegt de toezichthouder van de politie vandaag in een reactie op berichtgeving in De Tijd. De krant schreef vandaag op basis van een rapport over ‘goede praktijken’ bij andere Europese politietoezichthouders dat het Comité P politiemensen in de val wil lokken om na te gaan of ze geld stelen. Als er ernstige aanwijzingen zijn dat een politieman geld steelt, zou die bijvoorbeeld de opdracht kunnen krijgen om een huiszoeking uit te voeren in een appartement. Daar wordt dan een som geld verstopt en wordt gefilmd of hij het geld steelt. Andere voorbeelden zijn gerichte drugs- of alcoholtesten.

“In tegenstelling tot wat sommige krantenkoppen laten uitschijnen, heeft het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten helemaal niet de intentie om zogenaamd te gaan ‘jagen op politiemensen'”, zegt de waakhond zelf in een reactie.

Het Comité P zegt dat de bedoeling van het geciteerde rapport was om “een soort inventaris op te maken” van de werking van de controlediensten van andere Europese lidstaten. “Vermits de politiediensten meer en meer over de grenzen heen samenwerken, leek het voor het Comité P opportuun om bij de buitenlandse collega’s na te gaan hoe zij hun controlefunctie uitvoeren”, luidt het.

Zo ging de politiewaakhond na “of er gelijkenissen zijn, wat de verschillen zijn en wat de good practices zijn”. Het Comité P “heeft helemaal niet de intentie om daaruit besluiten te trekken”, luidt het echter. Volgens de dienst zijn er geen aanwijzingen dat de problematiek zich stelt en hij benadrukt dat “de politiediensten algemeen genomen goed werk leveren”.

bron: Belga