Hulpfonds van koningin Mathilde geeft financiële steun aan drie projecten

Hulpfonds van koningin Mathilde geeft financiële steun aan drie projecten

De vzw Hulpfonds van koningin Mathilde geeft drie jaar lang financiële steun aan drie geselecteerde projecten. Het totaalbedrag voor dit traject is zowat 400.000 euro, niet afkomstig van de civiele lijst. Dat meldt het Paleis vanavond. De doelgroep van de projecten zijn jongeren van 18 tot 25 jaar die hun jeugd hebben doorgebracht in instellingen of bij pleeggezinnen. Het betreft kwetsbare jongeren die, nadat ze tot hun meerderjarigheid omkaderd leefden in een opvangstructuur, vanaf hun meerderjarigheid op eigen benen moeten staan. De doelstelling van de projecten is hen bij te staan op hun weg naar zelfstandigheid. Deze projecten begeleiden de kwetsbare jongeren bij hun overstap van minderjarigheid naar jongvolwassenheid. Het Hulpfonds legt de nadruk op “de persoonlijke empowerment” van jongeren die opgroeien in dergelijke kwetsbare situaties.

Voor een eerste cyclus van drie jaar (2020-2022) heeft de raad van bestuur van het Hulpfonds drie projecten weerhouden voor een financiële ondersteuning.

Het gaat om het project van de Stichting VIC (Société Royale Protectrice de l’Enfance) dat focust op de maatschappelijke en professionele integratie van jongeren vanaf 18 jaar die uit de jeugdzorg komen om hen toe te laten een levensproject op te zetten.

Het tweede project is Grote stap van de vzw CACHET. Via dit project worden kwetsbare jongeren die op de drempel van de meerderjarigheid staan, geholpen op weg naar zelfstandig leven. De vzw CACHET organiseert via dit project informatiesessies en kampen, tijdens dewelke de kwetsbare jongeren een substantiële hoeveelheid informatie krijgen en ook een netwerk opbouwen met andere jongeren en instanties die voor hen van belang kunnen zijn.

Ook het project Bootsman van vzw Koninklijk Werk IBIS krijgt financiële steun. Dit project voorziet in bijkomende steun en omkadering aan jongeren die bij de vzw Koninklijk Werk IBIS hun schooltraject hebben doorlopen en die in de leeftijd van 16 tot 20 jaar de weg naar zelfstandigheid inslaan. Sommige van die jongeren hebben nog voor een tijd steun en verdere omkadering nodig.

bron: Belga