Woonzorgcentrum werd vorig jaar gemiddeld 2,54 procent duurder, tot 59,05 euro per dag

Woonzorgcentrum werd vorig jaar gemiddeld 2

De gemiddelde dagprijs voor een eenpersoonskamer in een woonzorgcentrum (rusthuis) in Vlaanderen bedroeg vorig jaar 59,05 euro. Dat is 2,54 procent meer dan het jaar voordien, zo maakt het Agentschap Zorg en Gezondheid bekend. Na aftrek van de inflatie, gaat het om een prijsstijging met 0,65 procent. Het Agentschap merkt wel op dat er grote prijsverschillen zijn tussen de verschillende woonzorgcentra. Per maand (30,4 dagen) betaalt een rusthuisbewoner gemiddeld 1.796,1 euro. Dat is een pak meer dan het gemiddelde pensioen, dat rond de 1.240 euro schommelt.

Maar er zijn wel grote prijsverschillen tussen de woonzorgcentra, merkt het Agentschap Zorg en Gezondheid op. Zo hanteert meer dan de helft (58,82 procent) van de voorzieningen een dagprijs die lager is dan het gemiddelde. In de elf goedkoopste voorzieningen is de dagprijs lager dan 45 euro. In de zestien duurste woonzorgcentra is de dagprijs meer dan 80 euro.

De prijsstijging vorig jaar werd vooral veroorzaakt door indexaties en nieuwe kamers of voorzieningen, legt het Agentschap uit. De inflatie over de periode van de meting bedroeg 1,89 procent. Rusthuizen die al lange tijd geen prijswijziging hadden doorgevoerd (450) mochten hun prijs indexeren met 2 procent. Daarnaast waren er ook twaalf volledig nieuwe voorzieningen en zo’n nieuwbouw is traditioneel duurder (gemiddelde dagprijs van 66,90 euro).

De (reële) prijsstijging het voorbije jaar ligt iets hoger dan in 2018 (+0,47 procent), maar wel lager dan de periode voor 2017. Dat de prijzen nu minder snel stijgen dan vroeger, komt gedeeltelijk door het invoeren van een infrastructuurforfait begin 2018. Dat forfait drukt de prijsstijging met 0,21 procent.

De prijsstijging was vorig jaar het grootst in de provincie Limburg (+3,12 procent). Deze provincie maakt daarmee een inhaalbeweging, maar ze blijft nog altijd bij de goedkopere provincies in Vlaanderen, met een gemiddelde dagprijs van 56,79 euro. Oost-Vlaanderen is het goedkoopste (56,56 euro per dag). Brussel is het duurste met een gemiddelde dagprijs van 63,87 euro. In Antwerpen betaalt men gemiddeld 62,80 euro voor een eenpersoonskamer.

De openbare rusthuizen en vzw’s zijn beduidend goedkoper dan de private sector, al stijgt de prijs er iets sneller.

Volgens bevoegd Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) volgt de gemiddelde evolutie van de dagprijzen grotendeels de inflatie. “Toch mogen we niet uit het oog verliezen dat dit voor een aantal bewoners niet evident is. We zullen daarom via het zorgbudget voor ouderen een extra tegemoetkoming geven, tot zo’n 400 euro per maand, aan bewoners met een laag inkomen die moeilijk de factuur kunnen betalen.” De minister wil ook extra investeren in kwaliteit, zowel voor de bewoners als de werknemers van woonzorgcentra.

bron: Belga