Kamer stemt resolutie over afbouw kernwapens weg

Kamer stemt resolutie over afbouw kernwapens weg

De plenaire Kamer heeft de resolutie weggestemd waarin werd gevraagd de kernwapens uit ons land te verwijderen en het internationaal verbodsverdrag op kernwapens, dat dateert van juli 2017, te ratificeren. De tegenstanders van de tekst benadrukten dat het geen zin heeft om zo’n stap unilateraal te zetten. De discussie rond de aanwezigheid van kernwapens in ons land woedt al jaren. Het is een publiek geheim dat er kernwapens van het Amerikaanse leger op de basis van Kleine Brogel in Limburg zouden liggen, maar de regering heeft dat nog nooit bevestigd of ontkend. De vervanging van de F-16-gevechtsvliegtuigen van het Belgische leger door Amerikaanse F-35’s heeft het debat opnieuw aangezwengeld.

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken keurde voor het kerstreces al een resolutie goed over de afbouw van de kernwapens. Dat gebeurde omwille van de afwezigheid van twee liberale Kamerleden, al ging het toen al over een afgezwakte tekst. In de plenaire Kamer werd donderdag het debat nog eens dunnetjes overgedaan. De liberalen probeerden nog amendementen goedgekeurd te krijgen, waardoor zou worden gepleit voor een afbouw in een multilateraal kader. Daardoor zou de tekst in lijn liggen met een resolutie die al in 2015 groen licht kreeg.

Maar bij de stemming kreeg geen enkel amendement een meerderheid. De resolutie zelf werd weggestemd met 66 stemmen voor van socialisten, groenen, cdH, PVDA en DéFI. Er waren 74 tegenstemmen van N-VA, CD&V, Vlaams Belang en de liberalen.

bron: Belga