Wettelijk kader voor gebruik leugendetector op komst

Wettelijk kader voor gebruik leugendetector op komst

De Kamercommissie Justitie heeft vandaag een wetsvoorstel goedgekeurd dat een wettelijk kader moet bieden voor het gebruik van de polygraaf in strafzaken. Nu bepalen enkele omzendbrieven hoe politie en gerecht de polygraaf kunnen gebruiken, maar die zijn niet bindend en kunnen voor problemen zorgen. Een polygraaf registreert onder andere de hartslag, de ademhaling en het bloedvolume tijdens een politieverhoor. Het toestel kan ingezet worden om de geloofwaardigheid van iemands verklaringen te toetsen. Het resultaat van de test kan een extra aanvulling zijn bij andere elementen uit het onderzoek.

Het gebruik van de leugendetector is niet bij wet geregeld. De richtlijnen en voorwaarden van het gebruik zijn enkel vastgelegd in twee omzendbrieven uit 2003. Die zijn echter niet bindend, wat voor problemen kan zorgen. Politie en magistratuur waren vragende partij voor een wettelijk kader.

De Kamercommissie heeft nu een voorstel goedgekeurd van Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls. Dat bepaalt dat een polygraaftest enkel mogelijk zal zijn in geval van een misdaad of een wanbedrijf, en niet voor een loutere overtreding. De test kan ook enkel wanneer andere onderzoeksmiddelen onvoldoende gegevens opleveren.

De betrokkene mag de test weigeren of op elk ogenblik stopzetten. Hij of zij moet ook in goede lichamelijke en geestelijke conditie zijn. Zwangere vrouwen en min-16-jarigen mogen niet worden verhoord met een polygraaf. Het verhoor wordt opgenomen en de advocaat mag dit volgen in een lokaal. Het is finaal aan de rechter om te beoordelen of hij of zij gevolg geeft of bewijswaarde hecht aan de resultaten van de test.

Het voorstel kreeg de steun van N-VA, CD&V en MR en Vlaams Belang. PS, sp.a en de groenen onthielden zich.

bron: Belga