Comité P ontving in 2018 2.965 nieuwe klachtendossiers

Comité P ontving in 2018 2.965 nieuwe klachtendossiers

In 2018 hebben de gerechtelijke overheden 81 nieuwe strafonderzoeken toegewezen aan de Dienst Enquêtes van het Comité P over misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn. Dat zijn 57 dossiers minder dan in 2017 (-41,3 pct). Verder ontving het Comité P, dat toeziet op de politiediensten, dat jaar 2.965 nieuwe klachtendossiers, of 200 meer dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarrapport 2018. Het Vast Comité van toezicht op de politiediensten bestond in 2018 25 jaar en kreeg eind november van dat jaar met Kathleen Stinckens een nieuwe voorzitter.

Eenendertig van de 81 opgestarte strafonderzoeken betroffen dossiers over (on)opzettelijke slagen en verwondingen. Andere misdrijven gingen over wapens (13), schending van het beroepsgeheim (10), omkoping en daden van willekeur (7). Op verzoek van de gerechtelijke overheden werden ook dertien plaatsbezoeken uitgevoerd, waarvan elf wegens schietincidenten.

Comité P ontving in 2018 verder 2.975 nieuwe klachtendossiers. Het grootste aantal klachten en aangiften is afkomstig uit de politiezones Brussel, Antwerpen en Zuid, de grootste politiezones van het land. Negen op de 10 onderzochte dossiers wordt gesloten binnen een termijn van twee jaar. In 69,5 pct werden dat jaar dossiers afgesloten omdat er geen aantoonbare fout of tekortkoming was en omdat de feiten onvoldoende bewezen waren (10,8 pct). In 11,5 pct werden dossiers afgesloten met een aangetoonde fout en 12,6 pct werd met een genomen ordemaatregel afgerond.

Bij de bespreking in de Kamer erkende voorzitter Kathleen Stinckens dat de verlaging van het budget van het Comité P een invloed heeft op de werking. Door budgettaire beperkingen kunnen geen mensen in dienst worden genomen ter vervanging van de personeelsleden die met pensioen gaan. Daardoor beschikt de dienst enquêtes over 44 in plaats van 55 onderzoekers en telt de dienst administratie 31 in plaats van 36 personeelsleden. Aangezien het budget van het Comité P de afgelopen vijf jaar al met 20 pct werd verminderd, zal er volgens Stinckens in de toekomst moeilijk kunnen worden bespaard, gezien 93 pct van het budget naar personeelsuitgaven gaat.

bron: Belga